Bp Mering podczas wojewódzkiego jubileuszu niepodległości: fundamentem wolności jest chrześcijaństwo


30 czerwca 2018 r., tekst: ks. AT; foto: ks. JG

Bp Mering podczas wojewódzkiego jubileuszu niepodległości: fundamentem wolności jest chrześcijaństwo

Dnia 30 czerwca br. we włocławskiej katedrze, ks. bp Wiesław Mering przewodniczył wojewódzkiemu dziękczynieniu za 100 lat niepodległości Polski. Na Eucharystii, obok Pasterza Diecezji, zgromadzili się: ks. bp Stanisław Gębicki, Kapituła Katedralna, prezbiterzy Włocławka i okolic, siostry zakonne, przedstawiciele Parlamentu, władz samorządowych, wojsko, policja, straż miejska, poczty sztandarowe oraz wierni świeccy.
 
Obecnych na liturgii powitał ks. prał. Michał Krygier, kustosz bazyliki katedralnej.
 
W homilii Biskup Włocławski ukazał pokrótce najważniejsze momenty z najnowszej historii naszej Ojczyzny, poczynając od roku 1918, poprzez lata II wojny światowej, okres komunizmu, aż po współczesność. Przywołując słowa św. Jana Pawła II, Ksiądz Biskup mówił: „Wolność jest zadaniem. Ona jest zadana w stosunku do mojego serca oraz wspólnoty serc, jaką stanowi społeczeństwo”, wskazując jednocześnie, że bodźcem i fundamentem naszej wolności była zawsze wiara. „Im więcej było chrześcijaństwa w życiu, tym lepiej miała się sprawa naszej wolności”, mówił hierarcha.
 
Nawiązując do Księgi Lamentacji, z której zaczerpnięte było pierwsze czytanie, Ksiądz Biskup zaznaczył, że niewola babilońska, jaka spotkała Izraela, była zasłużoną karą za odwrócenie się Narodu Wybranego od Stwórcy. „W XVIII w. wszystkie nieszczęścia, o których pisze Jeremiasz [autor wspomnianej Księgi - przyp. red.] stały się udziałem naszego narodu”, mówił z przejęciem Pasterz Diecezji, ale – jak dodał – w tych ponurych latach naszych dziejów, w ludzkich sercach była pewność, że Bóg może odwrócić każde nieszczęście. „Dlatego naród szukał oparcia w Nim. Dlatego rodziny polskie wychowywały dzieci w wierze w Boga. On jest jedyną, pewną Ojczyzną człowieka i tylko On może błogosławić ludzkiej ojczyźnie zapewniając jej byt”, wołał kaznodzieja, zachęcając do przemyślenia i przemedytowania tej prawdy właśnie dziś, gdy przeżywamy 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
 
Także dziś rodzina trapiona jest różnymi problemami, często narażona na szykany, mówił Ksiądz Biskup, który wyraził słowa wdzięczności rodzicom zatroskanym o duchowy rozwój swoich dzieci. Następnie przypominał konkretne grupy, którym wszyscy jesteśmy winni wdzięczność za ich walkę o wolną, niepodległą Polskę: od wieszczów narodowych, poprzez poetów romantycznych, pisarzy, muzyków, aż po polityków z Józefem Piłsudskim i Romanem Dmowskim na czele. Przede wszystkim jednak winniśmy dziękować Bogu za wiarę oraz prosić Go, aby umacniał nas swoją łaską, „byśmy zdołali wypełnić te zadania i marzenia, które w polskiej duszy nigdy grać nie przestaną”, zakończył bp Mering.
 
Boże błogosławieństwo, modlitwa za Ojczyznę przypisywana ks. Piotrowi Skardze oraz pieśń „Boże, coś Polskę” zakończyły liturgiczne obchody wojewódzkiego święta dziękczynienia za niepodległość. Drugą częścią był piknik niepodległościowy zorganizowany przy współudziale Wolska Polskiego, który miał miejsce przy Hali Mistrzów we Włocławku.