Licheń: Rekolekcje dla katechetów


28 czerwca 2018 r.

Licheń: Rekolekcje dla katechetów

W dniach 24-27 czerwca w Licheniu odbywały się rekolekcje dla katechetów diecezji włocławskiej. Poprowadził je ks. Łukasz Piórkowski z Krakowa, znany z programu katolickiego dla dzieci „Ziarno”. Przewodnim tematem skupienia były „Ewangeliczne wskazania: jak być osobą dobrego wpływu?”, a głoszone konferencje pomagały odkryć wartości cnót boskich w codziennym życiu i posługiwaniu, a także ukazać znaczenie mocy Ducha Świętego, bez pomocy którego, człowiek nie jest w stanie iść w dobrym kierunku.
 
Pierwsze rekolekcyjne rozważania pobudzały uczestników do odpowiedzi na pytania: czym jest wiara i czy nadaje ona sens codziennemu życiu, a przede wszystkim katechetycznemu posługiwaniu? „Wiara, nie zatrzymuje się na tym co posiada człowiek, ale nastawia się na rozwój i sięga po więcej”, mówił ks. Piórkowski. Nawiązując zaś do postawy moralnej i roli katechety w społeczeństwie, rekolekcjonista podkreślał, że „katecheta, jako człowiek dobrego wpływu, pewny siebie - opiera swe życie na faktach, nie na plotce; wtedy ma dobry kontakt z rzeczywistością”. 
 
Kolejny dzień poświęcony był cnocie nadziei, która uzdalnia do  życia w pełni zaangażowanego. „Nadzieja nie jest czekaniem, ale gotowością na przyjęcie wezwania”, przekonywał ksiądz redaktor.
 
Miłość - życie pełne wartości - kolejny krok rekolekcyjnego rozmyślania, a w gruncie rzeczy pierwszy i najważniejszy, będący główny motywem ludzkiego, katechetycznego działania, realizowania swojego powołania zgodnie z Bożym zamysłem. Katechizować, to służyć, dać więcej miłości - nie potępiać, czyli przyjąć postawę Chrystusa, który stał się sługą dla nas wszystkich. Wszystkie te wartości mają prowadzić do świadomej komunikacji z tymi, których Bóg stawia na drogach naszego życia zawodowego, czy rodzinnego.
 
Czas rekolekcji był pełen Bożej łaski, pozwolił uczestnikom odpowiedzieć sobie na podstawowe pytania: Gdzie jestem? Jaka jest moja relacja z Duchem Świętym? Czy rzeczywiście jestem człowiekiem dobrego wpływu? Niech Boża łaska umacnia na każdy dzień przyjętych zobowiązań: rodzinnych, wychowawczych i zawodowych.