Tuliszków: religijno-patriotyczne uroczystości pod przewodnictwem Pasterza Diecezji


8 maja 2018 r., tekst: Nicola Wojciechowska, zdjęcia: Karol Zieliński

Tuliszków: religijno-patriotyczne uroczystości pod przewodnictwem Pasterza Diecezji

„Święci - to prawdziwi przyjaciele Pana Boga, dlatego dobrze, że są oni w naszych kościołach” - powiedział ksiądz biskup Wiesław Mering w poniedziałek, 7 maja br., przewodnicząc uroczystościom wprowadzenia do kościoła p.w. św. Wita w Tuliszkowie relikwii bł. ks. Jerzego Popiełuszki.
 
Na początku uroczystości Pasterz Diecezji poświęcił dwa nowe wizerunki, które niedawno uświetniły polichromię tuliszkowskiej świątyni: bł. biskupa Michała Kozala i Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 
Po odczytanej przez księdza prałata Józefa Nowaka Ewangelii i uroczystym błogosławieństwie Ewangeliarzem, Ksiądz Biskup w homilii nawiązał do pierwszej chrześcijańskiej kobiety w Europie - Lidii, z pierwszego czytania. Wyjaśnił kim była owa kobieta, gdzie i kiedy gdzie przyjęła chrzest oraz wspomniał o jej bojaźni wobec Boga, którego nie wolno się bać a więcej lękać się tego, co mogłoby obrażać tak dobrego, miłosiernego i miłości godnego Ojca.  Taka bojaźń to jeden z darów Ducha Świętego.
 
W tym roku, w setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, Biskup Włocławski w homilii przypomniał nie tylko gorliwych duchownych, ale i wielkich patriotów.
 
Mówiąc o bł. ks. Jerzym, nawiązał do miejsca jego męczeńskiej śmierci na włocławskiej tamie. „Ten Błogosławiony Męczennik to człowiek, który całkowicie podporządkował swoje życie Jezusowi, który był dla niego drogą (poszedł za Nim), prawdą (pozostał jej wierny, choć sprowadziła na niego straszny los) i życiem (zło dobrem zwyciężał)”, podkreślił hierarcha.
 
Podobnie wierny Bogu aż do końca, był biskup Michał Kozal. Tak jak inni zamknięci w obozie koncentracyjnym w Dachau, nie wyparł się Chrystusa ani Polski.
 
Wreszcie Prymas Tysiąclecia - kardynał Stefan Wyszyński: prześladowany i więziony przez blisko trzy lata, nieugięty w kwestii prawdy i wiary.
 
„Trzej błogosławieni, «Przyjaciele Boga» i wielkie autorytety”, mówił bp Mering.
 
Po homilii i odnowieniu przyrzeczeń chrzcielnych, Pasterz Diecezji udzielił zebranej w kościele młodzieży sakramentu bierzmowania.
 
Przed błogosławieństwem Biskup Ordynariusz wręczył medal „Zasłużony dla Diecezji” Janowi Wysockiemu, miejscowemu organiście. Nie zabrakło też życzeń wypowiedzianych pod adresem księdza proboszcza Stanisława Nowaka, w wigilię jego imienin.
 
Ostatnim akordem uroczystości było poświęcenie wzniesionego obok świątyni obelisku upamiętniającego 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.
 
Oprawę muzyczną zapewniła podczas liturgii tuliszkowska schola pod opieką pana Tomasza Maćkowskiego.