Turek: poświęcenie polichromii w kościele św. Barbary


6 maja 2018 r., Tekst: ks. Łukasz Przelazły, zdjęcia: ks. Dawid Drapała i ks. Łukasz Przelazły

Turek: poświęcenie polichromii w kościele św. Barbary

Pierwsza sobota w miesiącu, dnia 5 maja była dla wspólnoty parafialnej św. Barbary w Turku dniem niezwykłym – tego dnia ks. bp Wiesław Mering dokonał poświęcenia nowej polichromii autorstwa p. Pawła Domaszewicza, artysty malarza z Gdańska oraz udzielił 128 młodym ludziom sakramentu bierzmowania. Uroczystości rozpoczęły się w miejscowym kościele o godz. 15:30. Oprócz Pasterza diecezji Mszę św. koncelebrowali ks. prał. Artur Niemira, kanclerz Kurii, ks. prał. Marek Kasik, dziekan dekanatu tureckiego, ks. kan. Piotr Sierzchała, diecezjalny konserwator oraz ks. kan. Mirosław Frankowski, miejscowy proboszcz.
 
Prace nad polichromiami trwały 5 lat i zostały zapoczątkowane dzięki inicjatywie ks. kan. Mirosława Frankowskiego, proboszcza parafii pw. św. Barbary w Turku w 2013 roku i jak powiedział nie byłyby możliwe do skończenia, gdyby nie życzliwość i ofiarność wielu parafian. Ksiądz Proboszcz od samego początku podkreślał, że malowidła mają przedstawiać sceny z poszczególnych tajemnic różańcowych, a w szczególny sposób ma zostać wyeksponowana kaplica chrzcielna, o której ks. bp Mering powiedział, że „jest swoistego rodzaju przedsionkiem nieba”.
 
Na początku Mszy św. oprócz prośby rodziców o udzielenie sakramentu bierzmowania wyrazy podziękowania za przyjęcie zaproszenia i przybycie do św. Barbary w Turku oraz prośbę o poświęcenie polichromii wyraził ks. Frankowski, który powiedział, że 15 lat temu, tj. 24 maja 2003 roku Pasterz Kościoła Włocławskiego, po raz pierwszy przybył do miejscowej świątyni, której ściany wyglądały zupełnie inaczej, bo były zupełnie szare, w betonie. Jako wotum dziękczynienia miejscowi duszpasterze przekazali miniaturę witraża św. Barbary, który znajduje się nad głównym wejściem do świątyni.
 
W dialogowanej homilii z młodymi ks. bp Mering podkreślił rolę życia sakramentalnego w życiu każdego człowieka, podkreślając rangę Eucharystii, jako autentycznego miejsca spotkania z Panem Bogiem.
 
Na zakończenie Eucharystii miał miejsce obrzęd poświęcenia polichromii, po którym Pasterz Kościoła Włocławskiego zwrócił się do licznie zgromadzonych wiernych mówiąc, że to wszystko na co dziś patrzymy to dar naszych. „Przyjdźcie i zobaczcie, jakie bogactwo kryje się w tym, co artysta przedstawił i zostawił, jako wyraz swojej wiary. Dlatego dziękuję ks. proboszczowi za to, że znalazł tak dobre źródło, jakim jest osoba p. Pawła” – powiedział hierarcha. Kończąc ks. bp Mering zwrócił się do młodzieży bierzmowanej podkreślając, że są nadzieją Chrystusa i Kościoła. „Bóg patrzy na ludzkie serca swoimi sposobami i do tych serc pragnie dotrzeć. Woła, prosi, zachęca i mówi: Pójdź za Mną! My jednak nie zawsze potrafimy usłyszeć głos Pana Boga, bo słuchamy bardziej świata. Bądźcie otwarci na każdy rodzaj powołania. Potrzeba dziś ludzi dobra, szlachetności, przywiązanych do prawdy i Boga. Rozmawiajcie z Nim, szukajcie kontaktu w sakramentach. Jeżeli tego zabraknie, to pogubimy się w naszym życiu. Pozostańcie wierni Chrystusowi” – zaapelował ks. bp Mering dodając, „że dziś, w I sobotę maja nasze myśli biegną do Fatimy. Miej nas Maryjo w swojej opiece. Niech również św. Michał Archanioł czuwa nad nami. On jest mistrzem życiowych wartości. Dlatego powtarzajmy w naszym życiu słowa: Któż jak Bóg!”