Rektor włocławskiego seminarium dziękuje Biskupowi Włocławskiemu


19 października 2019 r.

Rektor włocławskiego seminarium dziękuje Biskupowi Włocławskiemu

„Historia naszej Uczelni, ukazana w wykładzie inauguracyjnym, jest bardzo zobowiązująca” napisał w liście do ks. bp. Wiesława Meringa ks. dr hab. prał. Jacek Szymański, rektor Wyższego Seminarium Duchownego, nawiązując do przeżywanych niedawno jubileuszowych obchodów 450-lecia włocławskiej Alma Mater.
 
Wyrażając wdzięczność Pasterzowi Diecezji za inicjatywę jubileuszowych obchodów oraz osobisty wkład w przygotowanie i przebieg uroczystości, Ksiądz Rektor napisał: „na ręce Księdza Biskupa składam podziękowanie wszystkim, którzy przyczynili się do godnego przebiegu podniosłej uroczystości oraz wydarzeń jej towarzyszących”.
 
Główne uroczystości jubileuszowe 450-lecia istnienia WSD, z udziałem Nuncjusza Apostolskiego w Polsce, Prymasa Polski, przedstawicieli władz państwowych i samorządowych odbyły się 12 października. Następnego dnia, w bazylice katedralnej, Orkiestra i Chór Filharmonii Narodowej wykonała oratorium Jerzego Fryderyka Händla „Mesjasz”.