Piotrków Kujawski: modlitwa za kapłanów pomordowanych w czasie II wojny światowej


9 listopada 2018 r., tekst i foto: ks. JG

Piotrków Kujawski: modlitwa za kapłanów pomordowanych w czasie II wojny światowej

W Piotrkowie Kujawskim odbyły się 8 listopada uroczystości upamiętniające kapłanów pomordowanych przez hitlerowców. Spotkanie rozpoczęło się wspólną modlitwą na cmentarzu parafialnym przy Pomniku Pamięci Narodowej, gdzie spoczywa 14 świeckich i 8 księży rozstrzelanych w 1939 roku, a wśród nich bł. ks. Leon Nowakowski. Oprócz szczątków Męczennika w mogile spoczywają: ks. Paweł Bobtek, ks. Franciszek Gawlikowski, ks. Jan Mikołajczyk, ks. Wiktor Pietkiewicz, ks. Romuald Tomiec, ks. Edmund Wolski i ks. Antoni Wysocki.
 
Następnie w kościele parafialnym św. Jakuba Apostoła, ks. dr hab. Józef Dębiński, prof. Wyższej Szkoły Kultury społecznej i Medialnej w Toruniu, wygłosił referat zatytułowany: „Wkład Kościoła katolickiego w odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku”. Ksiądz Profesor rozpoczął swój wykład od stwierdzenia: „gdyby nie udział Kościoła w odzyskaniu niepodległości, nie byłoby Polski”. Prelegent udowadniał tę tezę przywołując konkretne wydarzenia i postaci, zwłaszcza z wiązane z Piotrkowem Kujawskim.
 
– Kościoły były zawsze miejscami, gdzie Polacy czuli się wolni. W kościele mówiono po polsku. Kościół prowadził również działalność charytatywną. Na przykład w czasie Powstania Styczniowego organizował pomoc duchową, materialną, medyczną dla walczących i ich rodzin. Dość wspomnieć tu, wikariusza parafii w Piotrkowie Kujawskim – ks. Ryszarda Radeckiego, którego Moskale aresztowali i katowali we Włocławku za to, że zbierał ofiary na rzecz Powstańców styczniowych – zaznaczył ks. prof. Dębiński.
 
Opowiadając o historii Piotrkowa Kujawskiego, prelegent wskazał, że ukazem carskim z 1 czerwca 1867 roku utracił on prawa miejskie i do 1998 roku stał się osadą.
 
– Stolica Apostolska jako pierwszy podmiot prawa międzynarodowego, jako pierwsze państwo uznała niepodległość Polski – podkreślił ks. prof. Dębiński przywołując dzień 5 kwietnia 1918 roku, kiedy do Warszawy przybył ks. prał. Achilles Ratti – wizytator apostolski Polski i Litwy, który rok później został mianowany przez papieża Nuncjuszem apostolskim II Rzeczypospolitej.
 
W swoim referacie autor ukazywał również co działo się na tych ziemiach po odzyskaniu przez Polskę niepodległości.  – Duchowieństwo katolickie Piotrkowa Kujawskiego, diecezji włocławskiej i pozostałych ziem Polski, w dobie powstania i organizacji państwa Polskiego oraz w okresie II wojny światowej dobrze spełniło spoczywające na nich zadania narodowe, służąc Chrystusowi, Kościołowi i Polsce – zakończył swoje wystąpienie ks. prof. Józef Dębiński.
 
Zwieńczeniem uroczystości była Msza Święta koncelebrowana przez prezbiterów dekanatu piotrkowskiego, sprawowana pod przewodnictwem dziekana ks. kan. Krzysztofa Gąsiorowskiego, który rozpoczynając Eucharystię zaznaczył, że wokół ołtarza Chrystusowego gromadzą się duchowi synowie kapłanów zamordowanych w 1939 r. i pochowanych w zbiorowej mogile na cmentarzu parafialnym w Piotrkowie Kujawskim.