Koncert Uwielbienia w Kole


31 maja 2018 r., tekst: ks. Damian Bułakowski, foto: Kacper Peciak i Piotr Peciak

Koncert Uwielbienia w Kole

Już po raz czwarty, wieczorem w uroczystość Bożego Ciała odbył się w Kole koncert ewangelizacyjny. Przygotowały go wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym: „Bartymeusz” i „Góra Syjon” z Koła, „Getsemani” z Grzegorzewa, „Paschalny deszcz” z Ochli, a uczestnikami byli mieszkańcy miasta i goście z okolicznych miejscowości.
 
Bezpośrednio po zakończeniu procesji eucharystycznej, osoby zaangażowane we wspólnotę Odnowy w Duchu Świętym z Koła, wręczały wszystkim zaproszenia na koncert. Również na godzinę przed rozpoczęciem niecodziennego wydarzenia grupa ewangelizatorów udała się w różne części miasta, aby osobiście skierować zaproszenie na Koncert Uwielbienia oraz informować o działających w okolicy wspólnotach charyzmatycznych.
 
Celem koncertu było wspólne, publiczne oddanie chwały Bogu poprzez modlitwę, słowo, śpiew i taniec. Wydarzenie odbyło się pod hasłem „Jesteśmy napełnienie Duchem Świętym”. W atmosferę spotkania wprowadził zebranych ks. Damian Bułakowski z parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Kole, który czuwał też nad przebiegiem koncertu. Modlitwie i uwielbieniu Jezusa przewodził diecezjalny zespół muzyczny Odnowy w Duchu Świętym - „Bartymeusz”.
 
W trakcie wydarzenia Sebastian Steckiewicz podzielił się świadectwem Bożego działania w swoim życiu.
 
Podczas koncertu nie zabrakło adoracji Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie, którą poprowadziła Daria Małecka, liderka zespołu „Bartymeusz” i diecezjalna koordynator Odnowy w Duchu Świętym. Ta część wieczoru zakończyła się wspólną modlitwą w intencji naszej Ojczyzny.
 
Ostatnia godzina Koncertu Uwielbienia, to czas wspólnego, radosnego uwielbienia Chrystusa śpiewem i tańcem. To radosne oddanie czci Bogu animował ks. Piotr Stanny z parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Kole.