Goście z Innsbrucka u Pasterza Diecezji


11 lipca 2018 r., tekst i foto: ks. JB

Goście z Innsbrucka u Pasterza Diecezji

W poniedziałek, 9 lipca br., na zaproszenie księdza biskupa Wiesława Alojzego Meringa przybyli do Włocławka goście z austriackiej diecezji Innsbruck, z jej ordynariuszem - księdzem biskupem Hermannem Glettlerem - na czele. Jednym z ważniejszych punktów wizyty jest ukazanie kilku ważnych miejsc na mapie diecezji włocławskiej; wśród nich znalazło się Licheńskie Sanktuarium, którym sprawowana była Eucharystia, Świnice Warckie z Głogowcem w godzinie miłosierdzia oraz Uniejów z nabierającą blasku kolegiatą. Bp Glettler nawiedził również włocławską bazylikę katedralną oraz oglądał eksponaty zgromadzone w Muzeum Diecezjalnym.
 
W planach pozostaje spotkanie z Radą Biskupią.
 
Pasterzowi Kościoła tyrolskiego w podrózy do Polski (która potrwa do piątku, 13 lipca), towarzyszą: ks. prałat Andrzej Krzyżan - odpowiedzialny za duszpsterstwo chorych w Tyrolu, ks. dr Mateusz Kierzkowski - prezbiter diecezji włocławskiej, pracujący w Austrii oraz Bernhard Franz, referent ds. personalnych diecezji Innsbruck.