Bp Mering na Wielki Post: stawać się tym, kim nasz Zbawiciel chce nas zobaczyć


18 lutego 2018 r.

Bp Mering na Wielki Post: stawać się tym, kim nasz Zbawiciel chce nas zobaczyć

Do przeżycia Wielkiego Postu w duchu ewangelicznego nawrócenia zaapelował w liście pasterskim ks. bp Wiesław Mering. Słowo zostało odczytane w kościołach diecezji włocławskiej w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu.
 
Odwołując się do słów z Ewangelii: „Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1,14) bp Mering postawił pytanie o istotę nawrócenia. „Nawrócić się? Człowiek nie bardzo chce słuchać dzisiaj tego wezwania. Może nawet wolałby, aby to Bóg odwrócił się od swoich żądań, przykazań, oczekiwań. (…) Czy wołanie o nawrócenie nie jest czymś przebrzmiałym, minionym, niewartym podjęcia?! (…) Tymczasem nawrócenie ewangeliczne podpowiada spełnienie woli Boga, bycie takim człowiekiem, jakiego On sobie życzy. I to jest dokładnie cel naszego przeżywania Wielkiego Postu: stawać się tym, kim On, nasz Zbawiciel, chce nas zobaczyć!”
 
Biskup przypomina, że dla skutecznej i pełnej realizacji wielkopostnych zadań powinniśmy szukać pomocy „sprawdzonej w ciągu wieków: modlitwa, post i jałmużna, ale także rekolekcje, wielkopostne nabożeństwa – zwłaszcza Drogi Krzyżowe na ulicach naszych miast i wsi, bogactwo liturgii Wielkiego Tygodnia”.
 
Hierarcha zauważył przypadającą w bieżącym roku rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości i poinformował, że na murach Bazyliki Katedralnej we Włocławku zostanie umieszczona pamiątkowa płyta odzwierciedlająca „radość, dumę i świadomość zobowiązań wobec tej, ‘Która odrodziła się z krwi i czynów swoich dzieci’ – taki właśnie napis, czczący historię i zobowiązujący nasze dziś, znajdzie się na tablicy, którą chce ufundować duchowieństwo diecezji”.
 
Zaapelował o zaprzestanie agresji, wzajemnych oskarżeń, nienawiści w życiu społecznym i politycznym. „Kościół Katolicki w Polsce wiele razy wzywał do opamiętania. Życie społeczne przynosi nieustannie dowody, jak ważna i potrzebna jest nauka powściągliwości, umiaru i umiejętności kontrolowania emocji; jak wyrastać ponad, przekraczać własny egoizm!” – napisał Biskup Włocławski i dodał: „nie jest dowodem ludzkiej dojrzałości pogarda, lekceważenie, agresja czy szyderstwo okazywane innym. Z bólem mówię o naszym społecznym dziś, bo i mało dostarcza ono powodów do satysfakcji”.
 
„Świętowanie stulecia odzyskania Niepodległości zbiega się z podejmowanym wysiłkiem mozolnego oczyszczenia sumienia naszego kraju – zaznaczył bp Mering. Myślę, oczywiście, o dziedzinach mających na celu bezwzględne opowiedzenie się po stronie ludzkiego życia. Wszelkie próby ratowania życia nienarodzonych zasługują nie tylko na nasze uznanie, lecz także na najwyższą wdzięczność! (…) Zawsze niech nam brzmi przykazanie Pana: Nie zabijaj!”.
 
Ksiądz Biskup wyraził szacunek organizacjom, poszczególnym osobom broniącym życia. „W tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim wspólnotom parafialnym naszej diecezji, które włączyły się w zbieranie podpisów pod obywatelskim projektem ‘Zatrzymaj aborcję’. (…) Dziękuję za mężną i nieugiętą postawę Obrońców Życia: pełnią oni urząd proroków naszych czasów, przypominając Bożą naukę! Bądźmy wierni Ewangelii życia, którą z taką mocą głosił św. Jan Paweł II” – napisał w swoim liście bp Mering i przypomniał, że w tym roku mija 50 lat od encykliki Humanae vitae bł. Pawła VI, którą „na nowo warto przypomnieć i nad nią się pochylić”.
 
Spośród innych duszpasterskich wyzwań 2018 roku w liście na Wielki Post zostało wspomniane nawiedzenie Figury św. Michała Archanioła, które w diecezji włocławskiej rozpocznie się w poniedziałek po Niedzieli Miłosierdzia Bożego.