Bp Mering na spotkaniu z duszpasterstwami diecezji: Prawdzie należy być wiernym. Zawsze.


7 stycznia 2018 r., zdjęcia: Dariusz Goldewicz

Bp Mering na spotkaniu z duszpasterstwami diecezji: Prawdzie należy być wiernym. Zawsze.

W niedzielę Chrztu Pańskiego, 7 stycznia, w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku, miało miejsce świąteczno-noworoczne spotkanie księdza biskupa Wiesława Meringa z przedstawicielami duszpasterstw specjalistycznych działających na terenie diecezji. Rozpoczęło się ono Mszą św. w kościele seminaryjnym św. Witalisa, której przewodniczył Pasterz Diecezji, a koncelebrowali diecezjalni duszpasterze poszczególnych grup i środowisk.
 
Homilię wygłosił ks. Robert Dynakowski, diecezjalny duszpasterz służby liturgicznej. Ukazał w niej znaczenie chrztu w życiu chrześcijanina jako dar, a jednoczenie zadanie. Przytaczając słowa, które w momencie chrztu Jezusa wypowiedział Bóg Ojciec: „Ty jesteś moim Synem umiłowanym”, stwierdził, że w momencie chrztu Bóg mówi do Jezusa, że Go kocha. To samo wypowiedział do każdego z nas w momencie naszego chrztu. W tym sakramencie Bóg ofiarowuje nam swoją miłość. Zwrócił też uwagę, że chrzest Jezusa zapoczątkował Jego publiczną działalność. Tak samo jest w naszym życiu. „Dzięki temu sakramentowi zostaliśmy wybrani i posłani, by służyć innym, pomagać innym osiągnąć zbawienie” – mówił kaznodzieja.
 
Druga część spotkania miała miejsce w seminaryjnym refektarzu. Po wspólnym odśpiewaniu kolędy, głos zabrał ks. Michał Krygier, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej. Powitał on Księdza Biskupa i wszystkich obecnych oraz podziękował Pasterzowi Diecezji za przewodniczenie Eucharystii, która dla każdego człowieka wierzącego jest umocnieniem oraz źródłem siły do dawania świadectwa wiary w naszych środowiskach.
 
W imieniu zgromadzonych przemówił przedstawiciel ministrantów - wspólnoty, która w tym roku podjęła trud przygotowania spotkania. Zwracając się do Księdza Biskupa życzyli, by „tajemnica życia Bożego, która objawia się w głębi ludzkiej duszy pozwalała rozpoznać w sobie działanie Boga, by ciągłe odnawianie relacji z Bogiem przez głoszenie słowa Bożego i sprawowanie sakramentów (…) pozwalało realizować miłość, która jest właściwym stylem życia dla dzieci światłości”.
 
Dziękując za te słowa, Biskup Włocławski zwrócił uwagę na ważność „wspólnego zatrzymania przy ołtarzu”. Przestrzegał też przed nadmierną relatywizacją i rozmywaniem prawdy. „Jest prawda i tej prawdzie należy być wiernym; także wtedy, kiedy to wiele od nas wymaga, kiedy musimy jasno wybrać, jasno się po jej stronie opowiedzieć” - mówił Ksiądz Biskup. Nawiązując do charakteru Święta Chrztu Pańskiego podkreślił, że jest to święto Trójcy Świętej – bo w czasie Chrztu Pana Jezusa jest obecny Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty – ale jest to też święto człowieka, bo Chrystus po to stał się człowiekiem, żeby przybliżyć nam Boga i ukazać ścieżki prowadzące do Boga, czyli ścieżki prowadzące do świętości, a „duszpasterstwo to jest właśnie głoszenie tej prawdy” - zakończył Pasterz Diecezji.
 
Następnie Ksiądz Biskup rozmawiał z poszczególnymi grupami, które wraz ze swoimi duchowymi opiekunami przekazywali słowa dobrych życzeń, a jednoczenie dzielili się planowanymi inicjatywami w nowym roku.
 
Całe spotkanie pięknym śpiewem umilał chór klerycki pod dyrekcją ks. prof. Józefa Nowaka.