Bp Mering: proszę o modlitwę różańcową w intencji powołań


20 września 2018 r., ks. AN

Bp Mering: proszę o modlitwę różańcową w intencji powołań

„Zwracam się do Was, Siostry i Bracia, abyście wspierali Waszych księży modlitwą i dobrym słowem; serdecznością i cierpliwością; zaufaniem i współpracą. Módlcie się także o nowe, święte i liczne powołania do służby Bożej, a powołanych niech nie przytacza harmider świata, który przemija. Dbajcie o udział młodych w katechezie i niedzielnej Mszy św.!” – napisał do diecezjan biskup włocławski Wiesław Mering. List pasterski w sprawie modlitwy o powołania zostanie odczytany w kościołach diecezji w najbliższą niedzielę 23 września.
 
Przypominając o rozpoczynającym się niebawem miesiącu „szczególnej pamięci o Matce Bożej i więzi z Nią dzięki różańcowej modlitwie” oraz informując o zmniejszającej się liczbie alumnów we włocławskim seminarium bp Mering zwraca się do diecezjan z prośbą o modlitwę różańcową w intencji powołań.
 
Hierarcha z bólem podkreśla, że „bywają księża nie umiejący dochować wierności Bogu i przyjętemu sakramentowi. To prawda i boleję nad tym razem z każdym wierzącym człowiekiem”. Jak wyjaśnia, „kandydaci do kapłaństwa przychodzą do Seminarium Duchownego (…) z takich małżeństw i rodzin, jakie stanowią Kościół Włocławski”. Obok tych, którzy widzą wierność i rozmodlenie swoich rodziców, są też i ci, którzy „widzą także egoizm, zdradę i materializm obecne w rodzinnym domu. Coraz więcej jest kandydatów z rodzin niepełnych!” Jak zaznacza, „im lepsze i świętsze rodziny, tym lepsi i świętsi kandydaci do kapłaństwa!”
 
Biskup Włocławski podkreśla: „Tak są nam potrzebni kapłani! Dzięki sile Chrystusa i Jego łasce – jednają nas z Bogiem, pomagają w życiowych problemach, zabiegają o piękno naszych świątyń, towarzyszą w chorobie i umieraniu! Ile rodzin, małżeństw, poszczególnych ludzi zostało uratowanych dzięki mądrej obecności duszpasterzy? Patrzę z ogromną wdzięcznością na księży diecezji, na wykonywaną przez nich pracę”. Wymienia zadania materialne, duszpasterskie i formacyjne, pracę dla potrzebujących w Polsce i w świecie, np. w Syrii w ramach programu „Rodzina rodzinie”, na misjach, pielgrzymkach, zaangażowanie przy organizacji koncertów, festiwali, spotkań, wykładów.
 
Mając powyższe na uwadze bp Mering prosi: „otaczajcie swoich duszpasterzy mocą modlitwy i serdecznym wsparciem! Zwykle jesienią doświadczamy kolejnych odsłon antyklerykalizmu: wiele w nim nienawiści, kłamstwa, oszczerstw! Nie dajmy się zwieść „reformatorom” Kościoła! Wielu z nich porzuciło sutanny i teraz biorą odwet na tych, których zawiedli! A obecni są wszędzie: w kinach, teatrach, prasie, telewizji, internecie”.
 
Bp Mering kończy swój list apelem: „Módlmy się także w 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę - za nasz Kraj i Naród! Prośmy Boga o wyciszenie agresji, o obronę życia nienarodzonych, o świętość i trwałość małżeństw i rodzin. Miejmy odwagę przyznawać się do Chrystusa, Kościoła, Ewangelii!”