Biskup Włocławski wręczył dekrety nowo mianowanym proboszczom


25 maja 2018 r., tekst i fot.: ks. AT

Biskup Włocławski wręczył dekrety nowo mianowanym proboszczom

Dnia 25 maja br. w Kaplicy Domu Biskupiego ksiądz biskup Wiesław Mering wręczył dekrety nowo mianowanym proboszczom, którzy od 30 czerwca br. będą pełnić obowiązki w wyznaczonych przez Pasterza Diecezji parafiach.
 
Świadkami tego wydarzenia byli: ks. bp Stanisław Gębicki, ks. prał. Wojciech Frątczak - wikariusz generalny, ks. prał. Lesław Witczak - wikariusz biskupi ds. ekonomicznych, ks. prał. Artur Niemira - kanclerz Kurii oraz ks. prał. Sławomir Deręgowski, wikariusz biskupi rejonu włocławskiego.
 
Biskup Włocławski mianował: ks. Remigiusza Karolaka proboszczem parafii św. Michała Archanioła w Dąbrowie Wielkiej, ks. Dariusza Lewandowskiego proboszczem parafii św. Andrzeja Apostoła w Mąkolnie, ks. Andrzeja Mazura proboszczem parafii św. Marii Magdaleny w Grabkowie i ks. Grzegorza Szczepaniaka proboszczem parafii św. Dominika w Chodczu.
 
Obecni na uroczystości nowo mianowani proboszczowie złożyli przepisane prawem kanonicznym „Wyznanie wiary” i „Przysięgę wierności”, po której – na znak składanej przysięgi – kładli prawą dłoń na księdze Pisma Świętego i na ołtarzu własnoręcznie podpisali oba dokumenty.
 
Pasterz Diecezji zwracając się do zebranych, wskazał na znaczenie miejsca w którym odbywała się ta uroczystość. „Jesteśmy tu w bardzo istotnych momentach naszego kapłaństwa”, mówił Ksiądz Biskup, zapewniając nowo mianowanych proboszczów o swojej życzliwości i przyjaźni.
 
Na zakończenie uroczystości Księża Biskupi udzielili zebranym błogosławieństwa.