Biskup Włocławski na miejscu budowy nowej świątyni


7 maja 2018 r., tekst: ks. prał. Lesław Witczak, fot.: ks. Janusz Bartczak

Biskup Włocławski na miejscu budowy nowej świątyni

26 kwietnia br. biskup włocławski Wiesław Mering złożył krótką wizytę w Kryszkowicach (na terenie parafii Tomisławice w dekanacie piotrkowskim), gdzie wznoszona jest nowa kaplica, która docelowo zastąpi kościół w Tomisławicach.
 
Wyżej wymieniona inwestycja jest realizowana w ramach porozumienia zawartego w dniu 11 września 2013 r. pomiędzy PAK Kopalnią Węgla Brunatnego Konin S.A., a Diecezją Włocławską.
 
Projektantem nowego kościoła jest firma INNOWATOR-PLUS, Biuro Obsługi Inwestycji - Piotr Żywica z Konina, natomiast głównym wykonawcą firma MS-Bud Mirosław Szklarczyk z Włocławka. Bezpośredni nadzór nad całą inwestycją sprawuje od początku Wydział Ekonomiczny Kurii Diecezjalnej Włocławskiej.
 
Zgodnie z zawartym porozumieniem kościół w Kryszkowicach ma być wybudowany do końca 2019 roku i przekazany do kultu Bożego.
 
Wizycie Pasterza Diecezji towarzyszył ks. Krzysztof Gąsiorowski, dziekan dekanatu piotrkowskiego oraz ks. Krzysztof Antczak proboszcz Parafii Matki Bożej Licheńskiej w Tomisławicach.