Badania ISKK: wzrosła liczba chodzących do kościoła


10 stycznia 2019 r., ks. AN, kai.pl

Badania ISKK: wzrosła liczba chodzących do kościoła

Średnia procentowa uczestniczących w niedzielnych Mszach św. w diecezji włocławskiej jest wyższa niż w poprzednim roku i wynosi 35,2 %, natomiast średnia procentowa przyjmujących Komunię św. w diecezji wynosi 14,4 %. Taki jest wynik corocznych badań dominicantes, które na zlecenie Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego (ISKK) przeprowadza się w polskich kościołach.
 
Dane dotyczą roku 2017. Z najnowszych badań Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego przedstawionych 8 stycznia, w skali ogólnopolskiej o 1,6 % więcej osób uczestniczyło w niedzielnych Mszach św. niż rok wcześniej. Ponadto o 1 % wzrosła liczba osób przystępujących do Komunii Świętej. To oznacza, że w 2017 r. około pół miliona więcej katolików uczestniczyło we Mszach Świętych niedzielnych i więcej o 300 tys. osób przyjmowało Komunię Świętą niż w poprzednim roku – wynika.
 
Jak to przekłada się na dane w diecezji włocławskiej? Zgodnie z zaznaczającą się tendencją ogólnopolską, frekwencja na niedzielnych Mszach św. (dominicantes) w diecezji włocławskiej wzrosła o równe 3% w stosunku do danych z roku 2016, natomiast przyjmujących Komunię św. (communicantes) wzrosła o 1,5%.
 
Każdego roku, w jedną z niedziel października, w kościołach w Polsce, w tym i w diecezji włocławskiej, odbywa się liczenie wiernych, które ma na celu zobrazować stan polskiej religijności pośród tych, którzy deklarują się jako wierzący. Omawiając badanie dominicantes i communicantes ks. Wojciech Sadłoń SAC dyrektor ISKK podkreślił, że badanie to od 37 lat przeprowadzane jest tą samą metodą: wskaźnik dominicantes oblicza się jako odsetek katolików uczęszczających na niedzielną Eucharystię w odniesieniu do ogólnej liczby zobowiązanych, zaś communicantes - jako odsetek katolików przyjmujących Komunię św. w trakcie niedzielnej Eucharystii w odniesieniu do ogólnej liczby zobowiązanych.
 
Sakramenty

W 2017 r. w diecezji włocławskiej udzielono sakramentu chrztu 9066 osobom, o 700 więcej niż w 2016 r. W większości chrzest przyjmowały dzieci do 1 roku życia. Jedynie kilka procent dzieci przyjmowało chrzest w wieku od 2. do 7. roku życia oraz powyżej 7 lat, głównie z powodu zaniedbania przez rodziców.

Do I Komunii św. przystąpiło ponad 10 856 osób. Dla porównania w 2016 r. było to 7822 osoby.
Sakrament bierzmowania przyjęło 7432 osoby, o blisko 500 osób mniej niż w roku 2016. Z kolei sakrament małżeństwa został udzielony 3353 parom, co stanowi wynik bardzo zbliżony do roku 2016, gdzie przed ołtarzem stanęło 3378 par.