Włocławek: Msza św. w rocznicę urodzin i święceń bł. kard. Wyszyńskiego