Młodzież z diecezji włocławskiej uczestniczy w ŚDM (cz. II)