Młodzież z diecezji włocławskiej uczestniczy w ŚDM