Wrząca Wielka: spotkanie Diecezjalnego Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji


28 sierpnia 2019 r.

Wrząca Wielka: spotkanie Diecezjalnego Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji

W parafii św. Jakuba Apostoła we Wrzącej Wielkiej, odbyło się kolejne, piąte w tym roku, spotkanie diecezjalnego Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji Diecezji Włocławskiej funkcjonującego przy Wydziale Duszpasterstwa Ogólnego Kurii. Uczestniczyli w nim liderzy, bądź oddelegowani przez nich przedstawiciele, wspólnot osób świeckich funkcjonujących na terenie diecezji.
 
Spotkanie otworzył gospodarz miejsca ks. Marcin Sadownik, który powitał uczestników. Po wspólnej modlitwie w intencji jedności Kościoła w dziele ewangelizacji oraz działań podejmowanych na rzecz zbawienia jak największej ilości ludzi, uczestnicy przystąpili do obrad.
Wiodącymi tematami spotkania były:
 
  1. Organizacja prac wolontariatu na wydarzeniu Polska pod Krzyżem, jakie odbędzie się w naszej diecezji dnia 14 września br.
  2. Reprezentacja diecezji i wspólnot świeckich na kolejnej edycji Ogólnopolskiej Szkoły Ewangelizatora organizowanej przez Zespół ds. Nowej Ewangelizacji przy Konferencji Episkopatu Polski.
  3. Refleksja dot. sierpniowej ewangelizacji miejskiej, jaka miała miejsce w Koninie, Ślesinie oraz Licheniu.
  4. Tegoroczny V Ogólnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji, jaki będzie miał miejsce w dniach 24-27 października br. w Gnieźnie w temacie „Ewangelizacja rodzin” oraz przyszłoroczny, planowany na jesień, kongres diecezjalny.
  5. Wsparcie formacyjne w materii działań ewangelizacyjnych dla wspólnot świeckich działających na terenie diecezji (w tym koncepcja Diecezjalnej Szkoły Ewangelizatora) oraz kwestia rozpalania ich ducha w dziele Nowej Ewangelizacji, do której tak gorąco zachęca papież Franciszek.
  6. Tematyka najbliższych spotkań rejonowych Forum Nowej Ewangelizacji Diecezji Włocławskiej.
  7. Planowana ewangelizacja miejska wraz z miejskimi rekolekcjami kerygmatycznymi w Zduńskiej Woli organizowana wraz z księdzem dziekanem dekanatu zduńskowolskiego.
 
Uczestnicy dzielili się także czym żyją ich wspólnoty / środowiska, z czym się zmagają, w czym oczekiwaliby wsparcia od pozostałych, a także jakie mają plany na przyszłość. Wymiana informacji i poglądów miała również na celu budowanie jedności między uczestnikami spotkania, stanowiąc krok do realizacji pragnienia Jezusa „aby wszyscy stanowili jedno (…) aby świat uwierzył” (J 17,21). W ramach zebrania podniesiono między innymi aspekt dążenia do tego, aby wszelkie podejmowane działania ewangelizacyjne przeniknięte były kerygmatem, który jak stwierdza Papież Franciszek, zawsze powinien „zajmować centralne miejsce w działalności ewangelizacyjnej i w każdej próbie odnowy Kościoła”, mając charakter priorytetowy (EG 164).
 
Spotkanie zakończyła modlitwa oraz błogosławieństwo. Termin kolejnego spotkania zespołu ustalono na 24 września.
 

Zespół ds. Nowej Ewangelizacji Diecezji Włocławskiej