Włocławek: uroczystość Bożego Ciała


20 czerwca 2019 r., tekst: dk. ŁK; foto: al. PC

Włocławek: uroczystość Bożego Ciała

Eucharystia sprawowana przez ks. bp. Stanisława Gębickiego o godz. 10.00 w bazylice katedralnej, rozpoczęła włocławskie obchody Bożego Ciała. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa zgromadziła wokół stołu Pańskiego wiernych miasta, siostry zakonne, członków Kapituły Katedralnej, moderatorów i profesorów Wyższego Seminarium Duchownego. Po Mszy Świętej księża proboszczowie: ks. prał. Michał Krygier, o. Mariusz Dębiński OFM,  ks. prał. Zbigniew Szygenda, ks. kan. Henryk Witczak przewodniczyli procesji, niosąc Najświętszy Sakrament ulicami miasta do czterech ołtarzy.
 
Homilię wygłosił ks. Sebastian Adamczyk, wikariusz parafii katedralnej. Kaznodzieja mówiąc o należnej czci oddawanej realnej obecności Chrystusa, nawiązał do słów św. Jana Marii Vianneya (†1859). „Wielkim nieszczęściem jest zaniedbywanie tego Bożego posiłku na pustyni życia. To tak, jakby ktoś umierał z głodu obok suto zastawionego stołu” - przytoczył fragment homilii św. proboszcza z Ars.
 
Wyjaśniając zwyczaj zrywania gałązek brzozy, ks. Adamczyk przypomniał prawdziwe znaczenie tego gestu: „Może zerwiesz dzisiaj też gałązkę z kolejnego ołtarza na Bożym Ciele. Może zaniesiesz do domu zieloną gałązkę brzózki. A zaniesiesz w sobie Jezusa Eucharystycznego?”.
 
Odnosząc się do słów św. Augustyna (†430) o konieczności uczestnictwa w Ciele Chrystusa (Sermones 272), kaznodzieja podkreślił: „Niech każde nasze «Amen!» przy przyjmowaniu Jezusa eucharystycznego będzie tą decyzją: Jezu, przyjmuję Ciebie, za mojego Pana i Zbawiciela i chcę Ciebie zanieść, tak jak kapłan w monstrancji, do tych miejsc, w których ja przebywam, w których ja żyję. Chcę Ciebie zanieść do tych, którzy są głodni i spragnieni miłości, do tych, którzy są głodni i spragnieni sprawiedliwości i prawdy”. „Jezu pomagaj nam – kiedy mówimy «Amen!», niech to będzie decyzja naszego życia, na wieki” - zakończył homilię ks. Adamczyk.
 
Na trasie procesji przygotowane zostały cztery ołtarze dla Najświętszego Sakramentu, symbolizujące cztery strony świata: przy kościele seminaryjnym św. Witalisa, przed klasztorem oo. Franciszkanów, na ulicy 3 Maja oraz przy kościele farnym św. Jana Chrzciciela.
 
Na zakończenie procesji eucharystycznej wierni odśpiewali wspólnie hymn Te Deum laudamus, po którym ks. kan. Henryk Witczak udzielił błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem. Proboszcz parafii św. Jana dziękował za wspólną radość płynącą z uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.     
 
Uroczystej liturgii śpiewem towarzyszyły chór katedralny wraz ze scholą klerycką pod kierunkiem ks. prał. Józefa Nowaka. Procesję ubogacała  Młodzieżowa Orkiestra Dęta Zespołu Szkół Samochodowych we Włocławku, akompaniując pod batutą Grzegorza Augustynowicza.