Włocławek: imieniny Pasterza Diecezji i złoty jubileusz kapłaństwa bp. Gębickiego


19 czerwca 2019 r., tekst: dk. ŁP; foto: ks. JG

Włocławek: imieniny Pasterza Diecezji i złoty jubileusz kapłaństwa bp. Gębickiego

Imieniny ks. bp. Wiesława Alojzego Meringa oraz złoty jubileusz święceń kapłańskich ks. bp. Stanisława Gębickiego zgromadziły Lud Boży na Eucharystii we włocławskiej bazylice katedralnej, w środę 19 czerwca br. Mszy świętej przewodniczył Biskup Włocławski, a koncelebrowali m.in. księża obchodzący w tym roku złoty i srebrny jubileusz kapłaństwa. Na uroczystości obecni byli: ks. bp Bronisław Dembowski, siostry zakonne, prezbiterzy, alumni, przedstawiciele Parlamentu i samorządu.
 
Homilię wygłosił ks. prał. Jacek Szymański, rektor WSD. „Oto ja, poślij mnie!” (Iz 6, 8),  rozpoczął kaznodzieja, pochylając się nad tajemnicą Chrystusowego kapłaństwa. Ksiądz Rektor wskazał na dynamikę wezwania oraz Bożą inicjatywę. „Powołanie wiąże się z pójściem. Zawołanie przez Pana Boga po imieniu, do jego służby, wiąże się z ruchem – nie ze stagnacją. Kiedy Pan Bóg woła trzeba wstać z miejsca i pójść, czasami trzeba to miejsce na którym się było, siedziało, stało, mieszkało – trzeba je po prostu zostawić. Kiedy Pan Bóg woła, trzeba wstać i ruszyć w drogę” – mówił kaznodzieja.
 
Przywołując modlitwę arcykapłańską Jezusa (J 17,1-2.9.14-26), Ksiądz Rektor wskazał na wymiar prezbitera-przyjaciela Jezusa. „Kapłan jest kimś, kto jest blisko Jezusa. Przynajmniej tak powinno być! Ale w pragnieniach Jezusa, jest to ktoś, kto powinien być blisko Niego, ktoś kto bardzo mocno troszczy się o komunię z Jezusem” – mówił ks. Szymański. „Jezu, dziękujemy Ci za tę łaskę wybrania, dziękujemy Ci za Twoje kapłaństwo, dziękujemy Ci za dar, który złożyłeś w nasze dłonie. A jeśli czasem zdarzy się, że go zepsujemy, zniszczymy, zdarza się, że odchodzimy od Ciebie, okaż nam swoje miłosierdzie – bo przecież zawsze należymy do Ciebie” – zakończył homilista.
 
Biskup Włocławski skierował słowa podziękowania wobec Księży Jubilatów, dziękując za „lata wypełnione pracą na rzecz Kościoła”. Hierarcha przypomniał, że jubileusz jest dniem spojrzenia w przeszłość, dziękczynienia i przebłagania: „Kiedyś usłyszymy słowa Chrystusa: «Chodź, zdaj sprawę ze swego włodarstwa». Jeżeli byłyby jakieś lata, jakieś zachwiania – czas wynagrodzić, czas wziąć się za to ze zwiększoną jeszcze gorliwością. Jest z nami nasza wierność, ale jest z nami także nasz grzech, trzeba go nazwać po imieniu, żeby umieć go naprawić”.
 
Odpowiadając na prośbę redaktorów czasopisma – Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”, bp Mering zaapelował o właściwe miejsce modlitwy w życiu chrześcijanina. „Chcę wam powiedzieć wszystkim, a zwłaszcza młodym: nie ustawajcie w modlitwie. Trzeba się zawsze modlić, a nigdy nie ustawać (por Łk 18, 1), powiedział Pan Jezus. Módlcie się i kształtujcie poprzez modlitwę swoje życie” (przemówienie w Kalwarii Zebrzydowskiej 07.06.1979) – mówił hierarcha, przywołując słowa św. Jana Pawła II. „Ksiądz, który zaniedbywałby brewiarz – jest księdzem martwym. Choćby był papieżem, choćby był biskupem, choćby był kanonikiem. Starajmy się żyć, a nie udawać, że żyjemy” – podkreślił bp Mering.
 
Z okazji jubileuszu święceń bp. Gębickiego, specjalne błogosławieństwo apostolskie przesłał papież Franciszek, a jego treść odczytał ks. prał. Artur Niemira. Ojciec Święty napisał m.in.: „Udzielam apostolskiego błogosławieństwa za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny i proszę o modlitwę wspierającą moją posługę piotrową”.
 
Słowa życzliwej pamięci i życzeń przesłał również ks. abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.
 
W imieniu prezbiterium Kościoła włocławskiego życzenia pod adresem ks. bp. Meringa i ks. bp. Gębickiego, wypowiedział ks. prał. Tomasz Michalski, wikariusz biskupi ds. stałej formacji kapłańskiej. „Niech Chrystus będzie z Wami, niech będzie w Was, za Wami, przed Wami, niech będzie w sercu tych, którzy myślą o Was, niech będzie w uszach tych, którzy Was słuchają, niech będzie w ustach tych, którzy mówią do Was, niech będzie w oczach tych, którzy patrzą na Was. Niech Chrystus będzie z Wami, On bowiem nie wypuszcza z ręki tych, którzy w Jego miłości szukają schronienia” - mówił. Podobne słowa padły również z ust przedstawicieli żeńskich zgromadzeń zakonnych.
 
Słowo podziękowania i życzenia w imieniu prezbiterów jubilatów wygłosił ks. Radosław Kobiela. „Wobec wielkości tego daru czujemy, jak bardzo do niego nie dorastamy ” – powiedział ksiądz Jubilat, odnosząc się do słów św. Jana Pawła II o kapłaństwie („Dar i Tajemnica”).
 
Uroczystej liturgii śpiewem towarzyszyła schola klerycka pod dyrekcją ks. prał. Józefa Nowaka.
 
Księża obchodzący swój złoty jubileusz kapłaństwa, sakrament święceń otrzymali 19 czerwca 1969 r. w bazylice katedralnej, z rąk ks. bp. Jana Zaręby – ówczesnego administratora apostolskiego diecezji. Święceń prezbiteratu dnia 21 maja 1994 r. diakonom, a dziś srebrnym jubilatom, we włocławskiej katedrze udzielił ks. bp Bronisław Dembowski. Diakonom pochodzącym z nowo powstałej wówczas diecezji kaliskiej, studiującym w WSD we Włocławku, święceń prezbiteratu udzielił ks. bp Stanisław Napierała, 26 maja 1994 r.