Życzenia Przewodniczącego KEP dla bp. Stanisława Gębickiego


19 czerwca 2019 r.

Życzenia Przewodniczącego KEP dla bp. Stanisława Gębickiego

„W imieniu Konferencji Episkopatu Polski przesyłam serdeczne życzenia z okazji jubileuszu 50-lecia święceń kapłańskich. W imieniu Kościoła, który jest w Polsce wyrażam Panu Bogu wdzięczność za życie i kapłańską posługę Waszej Ekscelencji” – napisał abp Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, do bp. Stanisława Gębickiego, Biskupa Pomocniczego Diecezji Włocławskiej, z racji jubileuszu 50-lecia jego święceń kapłańskich.
 
Oto pełna treść życzeń:
 
 
Warszawa, dnia 7 czerwca 2019 roku

 
 
Ekscelencjo,
Najdostojniejszy Księże Biskupie Jubilacie,
 
W imieniu Konferencji Episkopatu Polski przesyłam serdeczne życzenia z okazji jubileuszu 50-lecia święceń kapłańskich. W imieniu Kościoła, który jest w Polsce wyrażam Panu Bogu wdzięczność za życie i kapłańską posługę Waszej Ekscelencji.
Nie byłoby pasterskiej pracy Księdza Biskupa w diecezji włocławskiej, gdyby nie ten dzień sprzed pięćdziesięciu laty, kiedy to z rąk biskupa Jana Zaręby – ówczesnego administratora apostolskiego diecezji – przyjął Ksiądz Biskup w katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Włocławku święcenia prezbiteratu.
Dziękuję Bogu za wszystkich ludzi, których postawił na drodze życia i powołania Księdza Biskupa. Za świadków wiary oraz miłości do Chrystusa i Kościoła – za rodziców, za kapłanów, katechetów, za wychowawców z Niższego Seminarium Duchownym we Włocławku, później z Liceum Ogólnokształcącym im. Romualda Traugutta w Lipnie, za profesorów Wyższego Seminarium Duchownego oraz Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie.
Dziękuję  Bogu za wszelkie dobro, które Pan Bóg dokonał w życiu wielu wiernych dzięki kapłańskiej posłudze Księdza Biskupa. W pierwszej kolejności, nie dzięki temu co Ksiądz Biskup czynił i czyni, ale przede wszystkim dzięki temu kim i jakim Ksiądz Biskup jest.  Taką właśnie myśl odnajdujemy w posynodalnej adhortacji Pastores dabo viobis «Z pewnością „to, co w fizjonomii kapłana jest istotne, pozostaje niezmienne, bowiem w przyszłości tak samo jak dziś musi być on podobny do Chrystusa. Jezus, żyjąc na ziemi, sam stał się doskonałym modelem kapłana i realizował kapłaństwo służebne, które jako pierwsi otrzymali Apostołowie. Ma ono trwać i odtwarzać się nieprzerwanie we wszystkich epokach historii”».
Wraz z Kościołem, który jest w Polsce życzę Księdzu Biskupowi, aby wpatrzony w przykład Chrystusa Dobrego Pasterza realizował swoje powołanie, upodabniając się w coraz doskonalszy sposób do Chrystusa Kapłana i Żertwy.
Przez wstawiennictwo Pani Jasnogórskiej, Królowej Apostołów życie posługę Księdza Biskupa zawierzam Bogu, przesyłając braterskie pozdrowienia w Chrystusie,
 
 
 
                                 

✠ STANISŁAW GĄDECKI

Arcybiskup Metropolita Poznański

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów
Europy (CCEE)