Wizytacja kanoniczna i bierzmowanie w Kościelnej Wsi


10 sierpnia 2019 r., tekst: ks. AT; foto: Łukasz Małkowski

Wizytacja kanoniczna i bierzmowanie w Kościelnej Wsi

W święto św. Wawrzyńca, diakona męczennika (10 sierpnia), głównego patrona parafii w Kościelnej Wsi, niespełna dwutysięczna wspólnota przeżywała wizytację kanoniczną, którą przeprowadził ks. bp Wiesław Mering.
 
W sprawozdaniu ks. proboszcz kan. Bogusław Wiszowaty, dzielił się radościami i troskami duszpasterskiej pracy. Jako najpoważniejsze wyzwanie wskazał kontynuację gruntownego remontu romańskiej świątyni parafialnej.
 
Podczas Mszy św., której przewodniczył Ksiądz Biskup, niemal pięćdziesięcioosobowa grupa młodzieży przystąpiła do sakramentu bierzmowania. W słowie skierowanym głównie do nich, Pasterz Diecezji zachęcał do wytrwałości w wierze, która często wymaga poświęcenia, ofiary i wyrzeczeń. Hierarcha wskazał na coraz liczniejsze akty przemocy wobec księży i profanacje świątyń oraz świętych obrazów. „Jednak krew męczenników zawsze była posiewem nowych chrześcijan”, mówił bp Mering, zaznaczając, że krew wyznawców Chrystusa przelewana była nie tylko w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, ale również „obecnie, na świecie, średnio co pięć minut ginie chrześcijanin, oddając życie za wiarę”.
 
W słowie końcowym Ksiądz Biskup wyraził uznanie dla miejscowego Księdza Proboszcza i parafian za ogrom pracy wykonanej w świątyni oraz jej obrębie. Zaprosił również do licznego udziału w modlitwenej akcji "Polska pod Krzyżem", która odbędzie się na lotnisku w Kruszynie 14 września br.
 
Liturgiczne zgromadzenie zakończyła procesja eucharystyczna oraz błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.
 
W drodze powrotnej do Włocławka Pasterz Diecezji zatrzymał się kościele filialnym w Ruszkach, gdzie ks. kan. Wiszowaty dzielił się radością ukończonej renowacji niewielkiej świątyni, pochodzącej z początku XX w.
 
Wizytacja kanoniczna (biskupia, pasterska)  to czynność apostolska, znak łaski oraz działalności Ducha Świętego. Zgodnie z prawem kanonicznym, biskup diecezjalny ma obowiązek przynajmniej raz na pięć lat zwizytować każdą parafię w swojej diecezji. Jeśli zachodzi uzasadniona przyczyna, wizytacji może dokonać specjalny delegat biskupa diecezjalnego. Może nim być: biskup pomocniczy lub wikariusz generalny. Przed każdą wizytacją do parafii przyjeżdżają wizytatorzy, którzy sprawdzają poziom nauczania dzieci i młodzieży (są nimi najczęściej ksiądz dziekan, wikariusz biskupi lub wikariusz generalny). Wizytacji kanonicznej podlegają wszystkie dziedziny życia religijnego, moralnego, apostolskiego i administracyjno-gospodarczego (stan i potrzeby kościoła parafialnego, kaplic, sal katechetycznych, spisy inwentarza kościoła, cmentarza, budynków gospodarczych, kancelarii parafialnej). Biskup diecezjalny jest zobowiązany co pięć lat okazać protokóły wizytacyjne papieżowi.