Pątnicy z Dzierżaw pielgrzymują z relikwiami św. s. Faustyny Kowalskiej


9 sierpnia 2019 r.

Pątnicy z Dzierżaw pielgrzymują z relikwiami św. s. Faustyny Kowalskiej

Dnia 09.08 br. z parafii Dzierżawy po raz 29. wyruszyła piesza pielgrzymka na Jasna Górę. Grupa niebieska rozpoczęła swój pątniczy szlak od porannej Mszy świętej, o godz. 6.00 w kościele parafialnym. Porannemu zgromadzeniu wiernych pielgrzymów i parafian przewodniczył ksiądz proboszcz dr Rafał Zieliński, w obecności wieloletnich przyjaciół i uczestników pielgrzymki ks. kan. Kryspina Kaźmierczaka i ks. Tobiasza Winnickiego, a w konfesjonale pełnił posługę ks. kustosz Janusz Kowalski, proboszcz parafii Świnice Warckie.
 
Pielgrzymka jest kontynuacją wcześniejszych wędrówek do tronu Pani Jasnogórskiej, której inicjatorem był ówczesny proboszcz śp. ks. Marian Kolichowski, o czym podczas Eucharystii wspomniał kilkakrotnie ks. kierownik Rafał.
 
Podczas kazania ks. Zieliński nawiązał do wspólnoty, jako podstawowej jednostki budulca całego Kościoła. Podkreślał, iż zawsze liczy się intencja, z którą wędrujemy. Zachęcał do tego, by pielgrzymować z roztropnością, nawiązując do Ewangelii o dziesięciu pannach (Mt 25,1-13). Podsumowując ukazał sylwetkę dziejesz patronki dnia – św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein), męczennicy, aby czerpać z Niej siłę do zawracania z  naszych zawiłych dróg.
 
Na pątniczy szlak wyruszyło 65 osób, w tym dwóch prezbiterów i siostra zakonna s. Maria Teresa Toczko ZSJM. Wśród pątników pielgrzymuje również wyjątkowa osoba, w wymiarze relikwii – Święta Siostra Faustyna Kowalska, która pochodzi z pobliskich ziem. Pielgrzymi podczas swej wędrówki do Matki Bożej Częstochowskiej niosą specjalny „zielony” plecak z intencjami wszystkich osób, które nadesłały swoje prośby. Zmierzającą do Czarnej Madonny podczas modlitw grupa niebieska łączy się z całym Kościołem, oraz cała diecezją włocławską.
 
Warto wspomnieć, iż jest to pierwsza pielgrzymka ks. Rafała Zielińskiego, jako proboszcza i kierownika pielgrzymującej grupy.