Święty Jan Paweł II w diecezji włocławskiej: Licheń 1999 r.


18 maja 2020 r.

Święty Jan Paweł II w diecezji włocławskiej: Licheń 1999 r.

Dnia 6 czerwca 1999 r. papież Jan Paweł II po raz drugi przybył do diecezji włocławskiej. Celem wizyty było poświęcenie nowej bazyliki budowanej ku czci Matki Bożej Licheńskiej.
 
W poniedziałek 7 czerwca 1999 r. o godz. 5 rano nastąpiło przeniesienie Cudownego Obrazu Matki Bożej Licheńskiej do ołtarza przed powstającą świątynią. O 6.00 rozpoczęła się Msza św. koncelebrowana przez około 500 kapłanów. Homilię wygłosił Biskup Włocławski Bronisław Dembowski.
 
8 czerwca około godz. 8.00 Ojciec Święty przyjechał do świątyni, zwiedził ją, a następnie odprawił nabożeństwo. Pobłogosławił budujący się kościół oraz zebranych na placu pielgrzymów.
 
Fragment przemówienia papieskiego:
 
„Zgromadzeni dzisiaj na tej porannej modlitwie w licheńskim Sanktuarium, u stóp Bolesnej naszej Matki, błagajmy Ją wszyscy - biskupi, kapłani, osoby konsekrowane i ludzie świeccy - aby wstawiała się za nami u swego Syna, wypraszając nam: Wiarę żywą, która z ziarna gorczycy staje się drzewem życia Bożego. Wiarę, która każdego dnia karmi się modlitwą, umacnia sakramentami świętymi i czerpie z bogactwa Ewangelii Chrystusowej. Wiarę mocną, która nie lęka się żadnych trudności, ani cierpień czy niepowodzeń, bo oparta jest na przekonaniu, że „dla Boga nie ma nic niemożliwego” (por. Łk 1,37) Wiarę dojrzałą, bez zastrzeżeń, która współdziała z Kościołem świętym w autentycznym budowaniu mistycznego Ciała Chrystusa.
 
Dziękujemy Ci, Maryjo, że nieustannie i niezawodnie kierujesz nas ku Chrystusowi. Czuwaj, Matko Syna Bożego, nad nami, czuwaj nad naszą niewzruszoną wiernością Bogu, Krzyżowi, Ewangelii i Kościołowi świętemu, tak jak to czyniłaś od zarania naszych dziejów. Broń tego narodu, który od tysiąca lat idzie drogami Ewangelii. Spraw, abyśmy żyli, wzrastali i wytrwali w wierze do końca.

Bądź pozdrowiona, Córko Boga Ojca,
Bądź pozdrowiona, Matko Syna Bożego,
Bądź pozdrowiona, Oblubienico Ducha Świętego,
Bądź pozdrowiona, Przybytku Trójcy Przenajświętszej. Amen”.
 
Po tej uroczystości poleciał do Bydgoszczy i Torunia, by wieczorem wrócić na nocleg do Lichenia.

Następnego dnia po śniadaniu, tuż przed wyjazdem, Ojciec Święty udał się do kaplicy, gdzie długo się modlił przed Obrazem Matki Bożej Licheńskiej, który wieczorem poprzedniego dnia przeniesiono do apartamentów papieskich.
 
Papież ofiarował Matce Bożej Licheńskiej, jako wotum, różaniec i kielich z pateną.
 
Źródło: Kronika Diecezji Włocławskiej, www.lichen.pl