Rejonowe spotkania prezbiterów dotyczące tzw. „ustawy Kamilka”


17 czerwca 2024 r., tekst: ks. AT; foto: ks. MSz

Rejonowe spotkania prezbiterów dotyczące tzw. „ustawy Kamilka”

Wraz z wejściem w życie 15 lutego br. tzw. „ustawy Kamilka” dotyczącej standardów ochrony małoletnich i bezradnych, każda diecezja zobowiązana jest przeprowadzić szkolenia dotyczące wprowadzenia w życie w/w ustawy. Przepisy będą obowiązywać i będą weryfikowane od dnia 15 sierpnia br. W związku z powyższym na prośbę biskupa włocławskiego Krzysztofa Wętkowskiego w każdym rejonie diecezji włocławskiej organizowane są nadzwyczajne spotkania rejonowe poświęcone temu zagadnieniu. Prowadzą je ks. Artur Kosierb i Barbara Borkowska.
 
17 czerwca takie spotkanie miało miejsce w auli Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Uczestniczył w nim m.in. biskup diecezjalny Krzysztof Wętkowski.