Kraków: spotkanie Grup Modlitwy Ojca Pio z udziałem parafian z Korczewa


18 czerwca 2024 r., Elżbieta Jóźwiak

Kraków: spotkanie Grup Modlitwy Ojca Pio z udziałem parafian z Korczewa

Stygmatycy - żywe ikony męki i zmartwychwstania Chrystusa - pod takim hasłem odbyło się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie - Łagiewnikach XXII Ogólnopolskie Czuwanie Czcicieli i Grup Modlitwy Ojca Pio również członkowie i sympatycy Grupy Modlitwy Świętego Ojca Pio z parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej Dz. i M. z Korczewa wraz ze swoim opiekunem duchowym ks. Michałem Styczyński byli świadkami tego niecodziennego spotkania. 
 
Program czuwania był bardzo bogaty i interesujący. Uczestnicy mogli wysłuchać między innymi konferencji Stygmatyzowanie we współczesnym świecie. Głoszący ją ks. Mirosław Tosza jest założycielem wspólnoty Betlejem, na co dzień mieszka z najsłabszymi, biednymi i bezdomnymi, tworząc dom, który przywraca jego mieszkańcom godność i poczucie wolności. Wychodząc od pierwotnego znaczenia pojęcia stygmat (stygmatyzacja), które wskazuje na pojawienie się konkretnego znaku, znamienia prelegent przeszedł do negatywnego odczytania jego treści związanego z postawą dyskryminującą. Bardzo często w dzisiejszych czasach stygmatyzuje się osoby, które odbiegają od tzw. normy społecznej: biednych, chorych, cierpiących, zaniedbanych i zagubionych. Dokonuje się tym samym publicznego potępienia i odrzucenia ludzi w kontaktach społecznych. Tymczasem właśnie w takich osobach chrześcijanin może znaleźć żywego Chrystusa, bo właśnie biedni i wykluczeni są największym skarbem Kościoła, w których można dotknąć ran żywego Chrystusa. Wiara, która ucieka od cierpiących, chorych i stygmatyzowanych na inne sposoby jest tylko iluzją. Trzeba więc nauczyć się uważnego słuchania ubogich i potrzebujących. Taką postawę prezentował Pio z Pietrelciny, który zarówno w konfesjonale, jak i w Domu Ulgi w Cierpieniu całkowicie służył tym, w których odnajdywał znaki żyjącego Chrystusa.  
 
Kolejna konferencja Stygmaty św. Ojca Pio udziałem w męce Jezusa Chrystusa, którą prowadził br. Hayden Williams (Włochy) na pewno długo pozostanie w pamięci słuchaczy dzięki przekazywanym treściom jak i niezwykle ekspresyjnemu sposobowi prezentacji. W swojej katechezie br. Hayden ukazał jak ważne jest poważne traktowanie formacji w Grupach Modlitewnych Ojca Pio, dzięki czemu można skutecznie dążyć ku świętości. Najlepszą drogą w jej osiąganiu jest przeżywanie chrześcijaństwa opartego przede wszystkim na modlitwie. Sam Ojciec Pio zawsze podkreślał, że chce być tylko ubogim bratem, który się modli. Tylko tyle i aż tyle. Jednak warto pamiętać, że modlitwa nie jest tylko mówieniem do Boga, ale przede wszystkim słuchaniem Boga. Dlatego też Ojciec Pio powtarzał często i uczył swoje córki duchowe, w jaki sposób modlić się Słowem Bożym. Można powiedzieć, że jego wskazówki wyprzedziły Sobór Watykański II. Pio z Pietrelciny nauczał, w jaki sposób uważnie słuchać, rozważać i kontemplować Słowo Boże. Tylko w taki sposób można odnaleźć prawdziwy drogowskaz w kroczeniu drogą świętości.
 
Po adoracji Krzyża i adoracji Najświętszego Sakramentu oraz modlitwie uwielbienia za życie, posługę i kanonizację św. Ojca Pio nastąpiło błogosławieństwo eucharystyczne i uczczenie relikwii.
 
Czuwanie wszystkich czcicieli Ojca Pio w krakowski Sanktuarium Miłosierdzia Bożego zbiegło się z 22 rocznicą jego kanonizacji. Uczestnicy spotkania, którzy wzięli udział w tym niezwykłym wydarzeniu żywią nadzieję, że wspólna modlitwa za wstawiennictwem Świętego Pio z Pietrelciny wyjedna potrzebne łaski i bogate błogosławieństwa w podejmowaniu drogi ku Panu, której uczy Święty Patron.