„Polska pod Krzyżem”: spotkanie z władzami i służbami Włocławka


12 sierpnia 2019 r., tekst i foto: ks. AT

„Polska pod Krzyżem”: spotkanie z władzami i służbami Włocławka

W poniedziałek, 12 sierpnia, siedzibie Urzędu Miasta we Włocławku miało miejsce spotkanie połączonych zespołów: diecezjalnego i fundacji Solo Dios Basta z władzami samorządowymi Miasta i Gminy Włocławek oraz służbami zaangażowanymi w przygotowanie i bezpieczny przebieg akcji modlitewnej „Polska pod Krzyżem”, która będzie miała miejsce 14 września na lotnisku w Kruszynie.
 
Celem spotkania było wymiana informacji o podjętych i zrealizowanych punktach w przygotowaniu niezwykłego wydarzenia oraz uzgodnienie planu działania na najbliższe dni i tygodnie.
 
Wszyscy obecni zadeklarowali wolę pełnej współpracy przy organizacji historycznego przedsięwzięcia.
 
W posiedzeniu uczestniczyli: Marek Wojtkowski, prezydent Włocławka wraz z Barbarą Moraczewską, wiceprezydent Miasta, Magdalena Korpolak-Komorowska - wójt gminy Włocławek, Sławomir Sarnowski i Marek Koziński reprezentujący Zarząd Aeroklubu Włocławskiego, a także przedstawiciele Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego we Włocławku, Policji, Straży Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej, MPK, Saniko.
 
Fundację Solo Dios Basta reprezentowali: Bartosz Link - prezes Fundacji, Maciej Bodasiński, Lech Dokowicz i Sebastian Kamiński, odpowiedzialny za bezpieczeństwo z ramienia organizatora.
 
Z ramienia Diecezji na naradę przybyli: ks. prał. Sławomir Deręgowski wikariusz biskupi na rejon włocławski, ks. prał. Michał Krygier dyrektor wydziału duszpasterskiego Kurii i ks. Andrzej Tomalak, sekretarz Biskupa Włocławskiego.