Osięciny: Prymicje u Męczenników


7 czerwca 2018 r., Tekst i zdjęcia: ks. Michał Laskowski

Osięciny: Prymicje u Męczenników

Ogromną radością dla wspólnoty parafialnej w Osięcinach było gościć w miejscowym sanktuarium Księży Neoprezbiterów naszej diecezji, którzy miejsce szczególnej czci Błogosławionych Męczenników Eucharystii i Jedności Kapłańskiej Wincentego Matuszewskiego i Józefa Kurzawy umieścili na swoim prymicyjnym szlaku. Niecodzienne spotkanie rozpoczęła wspólna modlitwa Liturgią Godzin w kaplicy św. Józefa, przy relikwiach Błogosławionych, po której, o godz. 11.00, rozpoczęła się Msza św., podczas której młodzi księża prosili o dar wierności Eucharystii oraz jedności ze wszystkimi, których Bóg postawi na ich kapłańskiej drodze.
 
Na początku Liturgii zgromadzonych powitał ks. dr Piotr Dziurdziński, proboszcz parafii i kustosz sanktuarium. Wyrażając radość z obecności wyjątkowych gości przypomniał, że Męczennicy z Osiecin, którzy „nie bali się przelać krwi dla Chrystusa”, są znakiem i motywacją do walki o wierność i jedność dla wszystkich prezbiterów naszej diecezji.
 
Ks. neoprezbiter Piotr Wolny podczas homilii przypomniał ogromną rolę, jaką odegrali Błogosławieni Proboszcz i Wikariusz z Osięcin oraz jak wielkim są znakiem dla żyjących współcześnie prezbiterów oraz wszystkich chrześcijan.
 
Przed błogosławieństwem młodzież w imieniu całej wspólnoty parafialnej, złożyła życzenia stojącym u progu kapłańskiej drogi sługom Chrystusa, aby zawsze byli tymi, „którzy są nastawieni na pomoc człowiekowi oraz dysponowali dla niego czasem i wspierali go mądrym pouczającym słowem” oraz obdarowali białymi różami, symbolizującymi czystość i niewinność.
 
Na zakończenie Eucharystii nowo wyświęceni prezbiterzy udzielili zgromadzonym prymicyjnego błogosławieństwa.