Numer specjalny "Miesięcznika" poświęcony ks. bp. Stanisławowi Gębickiemu


29 sierpnia 2019 r.

Numer specjalny "Miesięcznika" poświęcony ks. bp. Stanisławowi Gębickiemu

Dopełnieniem uroczystości jubileuszu 50-lecia święceń kapłańskich ks. bp. Stanisława Gębickiego było wydanie numeru specjalnego „Miesięcznika”, poświęconego osobie Dostojnego Jubilata. Uroczystego wręczenia publikacji dokonał Biskup Włocławski Wiesław Mering w dniu 29 sierpnia br. w Domu Biskupim. Wcześniej ks. prał. Artur Niemira, kanclerz Kurii i redaktor naczelny czasopisma dokonał jego prezentacji.