Kolęda w Domu Biskupim


2 lutego 2020 r., ks. Mateusz Szurgot

Kolęda w Domu Biskupim

2 lutego br. ksiądz biskup Wiesław Mering podjął obiadem Prześwietną Kapitułę Bazyliki Katedralnej we Włocławku. Spotkanie w Domu Biskupów Włocławskich rozpoczęło się od wspólnej modlitwy, której przewodniczył ks. prał. Michał Krygier. Jako proboszcz parafii katedralnej, na terenie której położony jest Pałac Biskupi, Ksiądz Prałat upraszał Bożego błogosławieństwa dla domu i wszystkich jego mieszkańców. Przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II, który powiedział „kładąc podwaliny Kościoła, Chrystus przypisuje wielkie znaczenie ludzkiemu świadectwu apostołów i ich następców”, ks. Krygier polecił Wszechmogącemu Bogu kolejny rok posługi Biskupa Włocławskiego słowami: „Dobry Ojcze napełniaj naszego Biskupa mocą i mądrością  Ducha Świętego, aby pomimo różnych przeciwności, odważnie i niestrudzenie kierował Kościołem, a Jego świadectwo wiary było równie skuteczne, jak świadectwo Apostołów”.
 
Po obrzędzie kolędowym, Pasterz Diecezji powitał dostojnych gości na czele z księdzem biskupem Stanisławem Gębickim oraz księdzem infułatem Krzysztofem Koneckim. Gospodarz Domu nawiązując do czytań mszalnych święta Ofiarowania Pańskiego powiedział: „daj Bóg, żebyśmy my dzisiaj szli i budowali Świątynię Pańską i przyczyniali się do tego, aby Kościół był znakiem Bożej Miłości, Sprawiedliwości i Miłosierdzia w świecie”.
 
Drugą część spotkania Ksiądz Biskup rozpoczął ogłoszeniem dekretu mianującego ks. dr. hab. Waldemara Karasińskiego Kanonikiem Gremialnym Prześwietnej Kapituły Bazyliki Katedralnej.
 
Wystąpieniem wyrażającym wdzięczność i dobre życzenia członków Kapituły, była uroczysta mowa jej prepozyta, ks. inf. prof. dr. hab. Krzysztofa Koneckiego.