Uroczystości Diecezjalnego Dnia Życia Konsekrowanego


1 lutego 2020 r., Fot. ks. JG

Uroczystości Diecezjalnego Dnia Życia Konsekrowanego

W przeddzień święta Ofiarowania Pańskiego i Światowego Dnia Osób Życia Konsekrowanego, w sobotę 1 lutego katedra włocławska gościła licznie zebranych prezbiterów, siostry i braci z różnych zakonów i zgromadzeń zakonnych, alumnów seminarium włocławskiego oraz seminarium Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim. Eucharystii w intencji osób konsekrowanych pracujących w Diecezji Włocławskiej, przewodniczył Biskup Włocławski Wiesław Mering.

Homilię wygłosił ks. prał. dr hab. Lech Król, rozpoczynający posługę diecezjalnego referenta do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Ksiądz Profesor zaznaczył, że w kontekście Ofiarowania Pańskiego sytuuje się życie konsekrowane, które jest wyrazem całkowitego oddania się Bogu. Życie zakonne zrodziło się z Eucharystii i ku Eucharystii wszystkich prowadzi. Dlatego bez Eucharystii nie ma życia zakonnego.
 
Homilista przywołał  także dwóch wielkich Polaków, którzy szczególnie troszczyli się o rozwój życia zakonnego – św. Jana Pawła II, który w 1997 r. ustanowił  Światowy Dzień Życia Konsekrowanego oraz Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego, prezbitera diecezji włocławskiej. Przypomniał słowa papieża Polaka, skierowane do osób konsekrowanych, proszącego, by uczynili „szczególnym przedmiotem medytacji postać Kardynała Wyszyńskiego, Jego osobę, Jego naukę i Jego rolę w jakże trudnym okresie historii”.

Przed rozpoczęciem Liturgii Eucharystycznej siostry i bracia zakonni, przy zapalonych świecach, odnowili profesję zakonną, a Ksiądz Biskup w imieniu Kościoła potwierdził złożone przyrzeczenia.

W imieniu osób konsekrowanych słowa podziękowania dla Księdza Biskupa wygłosił o. Stanisław Jarosz OSPPE, przeor klasztoru w Brdowie. 

Przed uroczystym błogosławieństwem Pasterz Kościoła włocławskiego podziękował za dar obecności osób konsekrowanych oraz prezbiterów zgromadzonych w bazylice katedralnej oraz zaprosił wszystkich do modlitwy w intencji powołań.

Uroczystości śpiewem towarzyszył chór katedralny pod dyrekcją ks. prał. Józefa Nowaka.
 
W Diecezji Włocławskiej pracuje 11 zakonów i zgromadzeń męskich oraz dwadzieścia trzy zgromadzenia żeńskie, w tym trzy zakony kontemplacyjne.