Kard. Burke przewodniczył Uroczystości Bożego Ciała we Włocławku


31 maja 2018 r., tekst: al. Łukasz Kołodziejczak, foto: Dariusz Goldewicz

Kard. Burke przewodniczył Uroczystości Bożego Ciała we Włocławku

„[…] Chrystus, rzeczywiście obecny w Najświętszym Sakramencie, błogosławi mieszkańców tego miasta i tej diecezji” - powiedział kard. Raymond Leo Burke podczas włocławskich obchodów Bożego Ciała, które rozpoczęła Eucharystia o godz. 10.00 w Bazylice Katedralnej. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa zgromadziła wokół stołu Pańskiego wiernych miasta, siostry zakonne, członków Kapituły Katedralnej, moderatorów i profesorów Wyższego Seminarium Duchownego. Po Mszy świętej Ksiądz Kardynał przewodniczył procesji z Najświętszym Sakramentem, która przeszła ulicami miasta do czterech ołtarzy.
 
Pasterz Diecezji skierował słowa powitania wobec dostojnego gościa z Watykanu oraz wszystkich zgromadzonych wiernych. „W historii Włocławka, w historii naszego starego biskupstwa, które liczy co najmniej 900 lat, nie zdarzyło się, żeby tym uroczystościom przewodniczył Kardynał Świętego Kościoła Rzymskiego” - podkreślił doniosłość uroczystości bp Mering.
 
Ksiądz Kardynał Burke w homilii wskazywał na miłość Boga wobec człowieka, przypominając,  że „źródłem każdej prawdziwej miłości w naszym życiu jest sam Bóg, który jest pełnią miłości”. Hierarcha przytoczył w swym wystąpieniu fragmenty encykliki papieża Benedykta XVI Deus caritas est, poświęconej tematowi miłości chrześcijańskiej, oraz książki opata benedyktyńskiego o. Prospera Guéranger.
 
„W historii miłości, którą opowiada nam Biblia, Bóg wychodzi nam naprzeciw […] zawsze na nowo wychodzi nam naprzeciw: poprzez ludzi, w których objawia nam swą obecność, poprzez Słowo, w Sakramentach, w sposób szczególny w Eucharystii” (Deus caritas est, nr 17) - rozpoczął Ksiądz Kardynał wskazując, że Bóg pragnie zdobywać serce człowieka uwalniając od grzechu i uzdalniając do miłości. Hierarcha nawiązał do fragment Listu do Hebrajczyków (Hbr 9,14) przypominając, że „starotestamentalne przymierze Bóg doprowadził do pełni poprzez Krew Chrystusa, która na Golgocie, na Krzyżu została wylana w ofierze za nas, z Jego przebitego Serca”. „Krew nadal wylewa się z Jego chwalebnego, przebitego Serca w każdej Ofierze eucharystycznej, którą Pan Jezus sprawuje na ołtarzach kościołów i kaplic na całym świecie” - kontynuował rozważanie kard. Burke.
 
Mówiąc o należnej czci oddawanej realnej obecności Chrystusa pośród nas, Jego Ciału i Jego Krwi, Kaznodzieja pytał retorycznie: „Czyż nasze serca mogłyby nie odpowiedzieć miłością na miłość Boga, który ofiaruje swoje życie za nas pod postacią niebieskiego chleba?”. Wyjaśniając znaczenie procesji wyrażającej eucharystyczną wiarę Kościoła Hierarcha nawiązał do słów o. Prospera Guéranger (OSB) zauważając, że „Jezus, we własnej osobie przewodzi tej procesji […] chce spotkać się ze swoim ludem we Włocławku i pobłogosławić mu”.
 
Ksiądz Kardynał wskazał na tajemnicę wspólnoty ze świętymi, „Wszyscy Święci łączą się teraz z nami, gdy składamy Ofiarę eucharystyczną. Ci, którzy przez wieki życia Kościoła poznali wielką tajemnicę miłości Boga w Najświętszym Ciele i Krwi Chrystusa, zbliżają nas, aby przyciągnąć nasze serca do chwalebnego Serca Eucharystycznego Pana”. Ukazując przykład Najświętszej Maryi Panny, Jej rozpoznanie i przyjęcie do serca Chrystusa, Ksiądz Kardynał zakończył homilię słowami modlitwy zaczerpniętej z encykliki papieża Benedykta XVI: „Święta Maryjo, Matko Boża, Ty wydałaś na świat prawdziwe światło, Jezusa, Twojego Syna - Bożego Syna. Na wezwanie Boga oddałaś się cała i tak stałaś się źródłem dobroci, które z Niego wytryska. Pokaż nam Jezusa. Prowadź nas ku Niemu. Naucz nas, jak Go poznawać i kochać, abyśmy my również mogli stać się zdolni do prawdziwej miłości i być źródłami wody żywej w spragnionym świecie” (Deus caritas est, nr 42).
 
Na trasie procesji przygotowane zostały cztery ołtarze dla Najświętszego Sakramentu: przy kościele seminaryjnym św. Witalisa, przed klasztorem oo. Franciszkanów, na ulicy 3 Maja oraz przy kościele farnym św. Jana Chrzciciela.
 
Na zakończenie procesji eucharystycznej wierni odśpiewali wspólnie hymn Te Deum, po którym Ksiądz Kardynał udzielił błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem. Hierarcha dziękował za wspólną radość płynącą z uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, zapewniając, że  „Włocławek pozostanie na zawsze w moim sercu, a szczególnie ta piękna procesja. Niech Bóg Wam wszystkim błogosławi!”           
 
Słowa podziękowania na zakończenie procesji skierował do zebranych ks. dr Henryk Witczak - proboszcz parafii św. Jana Chrzciciela. „Dziękuję wszystkim, którzy brali udział w manifestacji wiary ulicami Włocławka. Niech Chrystus Was wspiera i błogosławi w codziennych poczynaniach, aby doprowadziły Was do Domu Ojca”, powiedział ks. Witczak.
 
Muzyczną oprawę uroczystej liturgii zapewnił chór katedralny wraz ze scholą klerycką pod kierunkiem ks. prał. Józefa Nowaka oraz Orkiestra Zespołu Szkół Samochodowych we Włocławku pod batutą Grzegorza Augustynowicza.