Elita Włocławka w Domu Biskupim


6 stycznia 2018 r., zdjęcia: ks. Janusz Bartczak

Elita Włocławka w Domu Biskupim

Tradycyjnie już w Uroczystość Objawienia Pańskiego, po Mszy św. sprawowanej przez ks. bp. Wiesława Meringa w bazylice katedralnej, miało miejsce noworoczne spotkanie Pasterza Diecezji z przedstawicielami parlamentarzystów, władz samorządowych województwa kujawsko-pomorskiego a także służb mundurowych oraz świata nauki i kultury biskupiego miasta.
 
Witając gości, Marek Wojtkowski, prezydent Włocławka podkreślił, że dzięki życzliwości Księdza Biskupa, zgromadzili się wszyscy, którym leży na sercu dobro miasta. Zauważył też, że święto Trzech Króli, to święto, które jednoczy, dlatego życzył, aby wszyscy uczestnicy tego spotkania, choć reprezentują różne środowiska, mieli jeden cel - rozwój wspólnoty, której na imię Włocławek.
 
Ksiądz Biskup, nawiązując do tych słów Pana Prezydenta, zaprosił do wspólnego świętowania jubileuszy wielkich wydarzeń, które będziemy przeżywać w rozpoczynającym się roku, spośród których na pierwsze miejsce wysuwa się setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Przypomniał też powody dumy i radości dla włocławian: obecność króla Władysława Jagiełły na uroczystości konsekracji włocławskiej katedry, w której święcenia kapłańskie przyjął Stefan Wyszyński, późniejszy Prymas Tysiąclecia.
 
Wskazał też na fakt, iż to noworoczne spotkanie jest ewenementem na skalę ogólnopolską: gości zaprasza Prezydent Miasta, a podejmuje ich w swoim domu Pasterz Diecezji.
 
Składając zaś życzenia wszystkim zgromadzonym, wzywał wszystkich do wzajemnego szacunku: „Mamy prawo myśleć inaczej, ale nie mamy prawa, żeby odnosić się do siebie wzajemnie z agresją czy nienawiścią.” Wskazał na potrzebę budowania pokoju w świecie, w Ojczyźnie i naszych sercach. „Zawsze myślę, że niemożliwy jest pełny pokój bez Tego, co Mędrcy odnaleźli dzisiaj w Betlejem, czyli bez znalezienia z jednej strony bezradności, a z drugiej potęgi Boga, który objawia się ludziom w małym Dziecięciu”, zakończył Ksiądz Biskup.
 
Indywidualne rozmowy z Księdzem Biskupem oraz wzajemna wymiana myśli między gośćmi przedłużała rodzinną atmosferę Świąt Bożego Narodzenia.