Biskup Włocławski udzielił święceń diakonatu w bazylice katedralnej


2 czerwca 2019 r., tekst: ks. AT; foto: al. PC, ASK

Biskup Włocławski udzielił święceń diakonatu w bazylice katedralnej

„W niezwykłym dniu przyjmujecie święcenia diakonatu” – powiedział biskup włocławski Wiesław Mering, nawiązując do 40. rocznicy pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. W niedzielę Wniebowstąpienia Pańskiego, 2 czerwca, w bazylice katedralnej we Włocławku ks. bp Wiesław Mering udzielił święceń diakonatu sześciu alumnom włocławskiego Wyższego Seminarium Duchownego.
 
Zwracając się do kandydatów do święceń bp Mering przypominając słowa papieża Polaka, wypowiedziane na placu Zwycięstwa w Warszawie, dnia 2 czerwca 1979 r.: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi”, prosił Ducha Świętego, aby umacniał wybranych do stanu diakonatu swoimi darami, „żeby się nie pomylili w swoim wyborze, żeby pozostali wierni przez całe swoje życie, żeby nie naśladowali apostołów w ich rozterkach, ale w ich późniejszej gorliwości”.
 
Nawiązując do stawianej tezy, że Kościół przeżywa obecnie kryzys, hierarcha przywołał słowa kard. Saraha: „to nie Kościół przeżywa kryzys. To my przeżywamy kryzys naszych serc, nie słuchając Jezusa, nie będąc posłuszni Jego poleceniom i przykazaniom, pozostając zafałszowani w naszych relacjach z Bogiem”.
 
Na zakończenie Pasterz Diecezji zwrócił się bezpośrednio, po imieniu, do przyszłych diakonów: „niech świadomość tego, że wasza sprawa dotyczy Jezusa, a wasze umocnienie bierze się z Ducha Świętego, doda wam męstwa, nadziei i sił w walce, którą w trosce o Bożą sprawę zaczynacie spełniać, a na którą dzisiaj, przyjmując święcenia, właśnie się decydujecie”.
 
Po homilii kandydaci do diakonatu przyrzekali, zgodnie z obrzędem święceń, m.in.: służbę Bogu i ludziom, zachowywanie celibatu, sprawowanie Liturgii Godzin oraz cześć i posłuszeństwo Pasterzowi Diecezji i Jego następcom. następnie wybrzmiała litania do Wszystkich Świętych, podczas której przyjmujący święcenia leżeli krzyżem.
 
Najistotniejszym momentem święceń jest nałożenie rąk przez Księdza Biskupa oraz modlitwa święceń.
 
Nownowyświęceni diakoni przywdziali dalmatyki, czyli stój liturgiczny przewidziany dla ich stanu. Przekazanie Ewangeliarza ze słowami: „przyjmij Chrystusową Ewangelię, której głosicielem się stałeś; wierz w to, co będziesz czytać, nauczaj tego, w co uwierzysz, i pełnij to, czego będziesz nauczać” oraz znak pokoju przekazany przez Pasterza Diecezji zakończył obrzęd święceń.
 
Święcenia diakonatu otrzymali: Kamil Chabasiński - z parafii Raciążek; Łukasz Kołodziejczak - z parafii Ciechocin; Krzysztof Kurtys - z parafii św. Józefa we Włocławku; Damian Kurzawski - z parafii św. Stanisława we Włocławku; Dominik Stempin - z parafii Rychwał; Krzysztof Tomaszewski - z parafii Racięcice.
 
Nowo ustanowieni diakoni Kościoła włocławskiego przyrzekali, zgodnie z obrzędem święceń, m.in.: służbę Bogu i ludziom, zachowywanie celibatu, sprawowanie Liturgii Godzin, cześć i posłuszeństwo Pasterzowi Diecezji oraz wyrazili pragnienie, by „kształtować swoje postępowanie na wzór Chrystusa”. Po akcie przyrzeczenia nastąpiła litania do Wszystkich Świętych, podczas której kandydaci leżeli krzyżem. Ksiądz Biskup nałożył na kandydatów ręce oraz odmówił nad nimi modlitwę święceń, przekazał Ewangeliarz ze słowami: „Przyjmij Chrystusową Ewangelię, której głosicielem się stałeś; wierz w to, co będziesz czytać, nauczaj tego, w co uwierzysz, i pełnij to, czego będziesz nauczać” (z obrzędu święceń diakonatu).
 
Wyjątkowa uroczystość zgromadziła w bazylice katedralnej rodziny nowo ustanowionych diakonów, siostry zakonne, profesorów i moderatorów włocławskiego seminarium, księży proboszczów.
 
Przed przyjęciem święceń, kandydaci do diakonatu odprawili tygodniowe rekolekcje, ktorym przewdniczył ks. Paweł Pokora, ojciec duchowny włocławskiego WSD.