Biskup Włocławski apeluje o oddawanie osocza przez ozdrowieńców


12 listopada 2020 r., ks. AT

Biskup Włocławski apeluje o oddawanie osocza przez ozdrowieńców

Zewsząd płyną apele o oddawanie osocza przez osoby, które pokonały koronawirusa. Proszą o to lekarze i centra krwiodawstwa. Bądź dobrym samarytaninem, pomóż bliźniemu, możesz uratować jego życie!
 
Biskup włocławski Wiesław Mering, który także był zakażony wirusem SARS-CoV-2, przyłącza się do tych apeli i zachęca ozdrowieńców, by skontaktowali się ze swoim Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.
 
Osocze ozdrowieńców zawiera  przeciwciała, które wspomagają leczenie osób chorych na COVID-19 z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami zakażenia.
 
Osocze może oddać osoba, która:
  • spełnia podstawowe kryteria kwalifikacji dla dawców krwi określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi (Dz. U.2017 poz. 1741) [link];
  • przechorowała COVID-19, bądź przeszła bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (potwierdzone testami, bądź wpisem w aplikacji gabinet.gov.pl), zostały uznane za wyleczone i czują się zdrowe;
  • od zakończenia występowania objawów minęło 28 dni;
  • od zakończenia izolacji minęło 18 dni - w przypadku osób, które przeszły zakażenie w sposób bezobjawowy;
  • jest w wieku 18-65 lat;
  • w przypadku przeprowadzonej w przeszłości transfuzji oraz kobiet po przebytej ciąży w wywiadzie wymagane będą dodatkowe badania, które wykonane zostaną przez Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.
 
Więcej szczegółowych informacji na ten temat można znaleźć na stronie: https://krwiodawcy.org/ozdrowiency/