Ks. bp Wiesław Mering poświęcił nowe sale lekcyjne w „Małym Długoszu”


11 listopada 2020 r., tekst: ks. Jacek Kędzierski, foto: Krzysztof Jabłoński

Ks. bp Wiesław Mering poświęcił nowe sale lekcyjne w „Małym Długoszu”

W dniu 10 listopada, w przededniu 102. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, w Zespole Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza, w niewielkim gronie, miało miejsce ważne spotkanie. Po niemal pół roku bardzo trudnych i intensywnych pracach remontowych, na zaproszenia piszącego te słowa Dyrektora ZSK i ks. wicedyrektora Sebastiana Tomczaka, do budynku szkoły przy ul. Wojska Polskiego 2a przybyli: biskup włocławski Wiesław Mering, ks. prał. Lesław Witczak, ekonom diecezji oraz Anna Gembicka, poseł na Sejm RP i sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, by oficjalnie, i z błogosławieństwem Pasterza Diecezji, oddać nowo wyremontowane pomieszczenia szkolne. Z uwagi na panujące zagrożenie epidemiologiczne w kraju, czego skutkiem jest ponowne prowadzenie edukacji w formie zdalnej, w spotkaniu nie mogli uczestniczyć najważniejsi goście i zarazem gospodarze tego budynku – dzieci – dla których dyrekcja wraz z organem prowadzącym stara się zapewnić jak najlepsze i bezpieczne warunki pracy i nauki.
 
Decyzją ks. bp. W. Meringa, z dniem 1 stycznia br. cały gmach przy ul. Wojska Polskiego został przekazany Szkole Długosza. Obecnie znajduje się w nim przedszkole i klasy I-V szkoły podstawowej. Inwestycja, trwająca od kwietnia do września tego roku, polegała na zmianie sposobu użytkowania części budynku, przejętej po 20 latach po Banku Pekao, który zajmował najpiękniejsze pomieszczenia gmachu na parterze oraz dużą część podpiwniczoną wraz z wejściem do budynku. Zakres prac obejmował m.in. utworzenie na parterze nowych sal lekcyjnych i sali bibliotecznej, pomieszczeń administracyjnych i socjalnych dla kadry oraz obszerną świetlicę. W podpiwniczeniu zostały wydzielone szatnie z dwoma wejściami, jadalnia z zapleczem kuchenno-magazynowym, toalety, pomieszczenia gospodarcze i serwerowni. Sale przedszkolne pozostały na 1 kondygnacji z niezależnym wejściem od strony zaplecza. Na zewnątrz budynku została wykonana izolacja ścian fundamentowych oraz kanalizacja deszczowa. Projekt prac adaptacyjnych i remontowych opracował architekt Bartłomiej Bąbiński, natomiast całości prac budowlanych podjął się Zakład Budowlany MS-BUD Sp. z o.o., elektrycznych - Firma Elsad Sadowski Sławomir i Energolux Ryszard Sebastian, teletechnicznych i wykonania systemu sygnalizacji p.poż. - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Tratex Sp. z o.o., instalacji cieplnej - C.O. Technik Bogdan Chojnacki oraz wentylacyjnych - Firma Jar-Mar Rumiński Jarosław. Nieocenioną pomoc wykonał ks. Sebastian Tomczak, będąc nie tylko blisko wykonywanych prac, ale bezpośrednio zaangażowany w ich wykonanie.  
 
Podobnie, jak we wszystkich salach lekcyjnych, także nowe pomieszczenia mają na wyposażeniu zestawy tablicy interaktywnej wraz z projektorem i komputerem nauczyciela. Wyremontowane sale dydaktyczne zajęli uczniowie klas IV-V szkoły podstawowej, natomiast świetlica służy wszystkim dzieciom. W oddanej części budynku widać przestrzeń, dużą szatnię i szerokie korytarze, co z pewnością cieszy najmłodszych z największymi tornistrami.
 
Podczas spotkania Ksiądz Dyrektor wyraził wdzięczność wobec Księdza Biskupa, Księdza Ekonoma oraz Pani Minister za serdeczność i zaangażowanie w  rozwój jedynej w mieście szkoły katolickiej, w której uczy się obecnie 952 długoszaków.
 
Następnie ks. bp Wiesław Mering wspomniał o pierwszym spotkaniu (4 sierpnia 2003 r.) w gmachu Szkoły Długosza przy ul. Łęgskiej, mówiąc: „dla mnie było to coś nowego. Nie znałem historii szkoły im. ks. Jana Długosza, nie znałem roli jaką ta szkoła odgrywała. Doskonale pamiętam pierwsze skojarzenia z tamtym gmachem, wtedy jeszcze w strasznym stanie i moją refleksję, jak dyrektor i diecezja poradzi sobie z zadaniem odnowienia szkoły. Dzisiaj, po prawie 18 latach, widzę, że rzecz udała się nadzwyczajnie”. Ksiądz Biskup podkreślił także, że szkolnictwo katolickie to ważny odcinek pracy Kościoła: „szkoła nie tylko kształci, ale powinna też wychowywać, uczyć wartości i wierności wartościom. Myślę, że to jest największa bolączka szkolnictwa w Polsce, w Europie w Stanach Zjednoczonych. Ta wierność wartościom się gdzieś zapodziewa. Dlatego cieszę się, że na mapie Włocławka jest Zespół Szkół im. ks. Jana Długosza. To jest gwarancja, że szkolnictwo, przynajmniej w tym małym zakresie, będzie przejęte nie tylko przekazywaniem wiedzy, ale zwłaszcza uczeniem wierności wartościom”. Na koniec Pasterz Diecezji podziękował za obecność Annie Gembickiej: „w tym kontekście bardzo się cieszę obecnością Pani Minister, ponieważ jest to jasny, czytelny znak, że tę troskę nie tylko o wykształcenie, ale i wychowanie młodzieży dzielimy wspólnie. Bardzo za to dziękuję”.
 
Mamy nadzieję, że w nieodległym czasie budynki szkoły wypełnią się uczniami i nauczycielami, bo z tą myślą były one w odległych latach wznoszone, a w ostatnim czasie - remontowane.