19. rocznica święceń biskupich bp. Stanisława Gębickiego


5 stycznia 2019 r., al. ŁK; foto: al. PC

19. rocznica święceń biskupich bp. Stanisława Gębickiego

„W tym domu nigdy nie czułem się tutaj tylko mieszkańcem, w tym domu czułem się jak w rodzinie” - mówił w seminaryjnym kościele ks. bp Stanisław Gębicki. W sobotę, 5 stycznia br., o godz. 17.00, księża profesorowie wraz z alumnami dziękowali Bogu za 19. lat biskupiej posługi włocławskiego sufragana.
 
Podczas Eucharystii homilię wygłosił ks. Jacek Bartczak, prefekt Wyższego Seminarium Duchownego, a życzenia dla Jubilata skierował rektor seminarium, ks. prał. Jacek Szymański.
 
W słowach podziękowania bp Gębicki nawiązał do lat studiów seminaryjnych, pracy profesorskiej, posługi biskupiej podkreślając, że seminarium to „dom, który był i jest wciąż bliski mojemu sercu - w tym domu spędziłem 36 lat”. „Nigdy nie czułem się tutaj tylko mieszkańcem, w tym domu czułem się jak w rodzinie. Czyńcie wszystko, by z waszej strony to miejsce - było domem” - kontynuował hierarcha, zwracając się do alumnów.
 
Uroczystości śpiewem towarzyszyła schola klerycka pod dyrekcją ks. prał. Józefa Nowaka.
 
Dostojny Jubilat święcenia biskupie przyjął 6 stycznia 2000 roku we włocławskiej katedrze. Głównym konsekratorem był ówczesny biskup włocławski Bronisław Dembowski, a współkonsekratorami: abp Henryk Muszyński, ówczesny arcybiskup metropolita gnieźnieński oraz bp Roman Andrzejewski, ówczesny biskup pomocniczy włocławski.
 
Jako dewizę swojej posługi pasterskiej bp Gębicki przyjął on słowa: „Veritas in caritate” (Prawda w miłości).