Pracujący w instytucjach diecezjalnych

Lp.Imię NazwiskoLata kapłaństwaFunkcjeMiejscowość
1. ks. dr Janusz Bartczak 9 Kapelan Biskupa Włocławskiego
Notariusz Kurii
Włocławek
2. ks. dr hab. Janusz Borucki 25 Wiceoficjał
Kapelan sióstr
Włocławek
3. ks. dr Jacek Buta 8 Katecheta ZSK im. Ks. Jana Długosza
Zastępca Dyrektora Wydziału Katechetycznego
Włocławek
4. ks. mgr lic. Piotr Dykowski 18 Wykładowca WSD
Kapelan sióstr
Włocławek
5. ks. prał. dr hab. Wojciech Frątczak 43 Wikariusz Generalny
Wykładowca WSD
Włocławek
6. ks. mgr lic. Julian Głowacki 6 Redaktor Tygodnika Idziemy - Ład Boży
Włocławek
7. ks. dr Zbigniew Gmurczyk 14 Dyrektor Archiwum Diecezjalnego
Wykładowca WSD
Włocławek
8. ks. mgr Łukasz Grabiasz 7 Dyrektor Wydawnictwa Duszpasterstwa Rolników
Włocławek
9. ks. prał. dr hab. Janusz Gręźlikowski 38 Oficjał Sądu
Wykładowca WSD
Włocławek
10. ks. dr Marcin Idzikowski 13 Dyrektor Wydziału Katechetycznego
Wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego
Włocławek
11. ks. prał. dr Jacek Kędzierski 27 Dyrektor ZSK im. Jana Długosza
Wykładowca WSD
Włocławek
12. ks. prał. dr hab. Lech Król 41 Dyrektor Domu Księży Emerytów im. Dobrego Pasterza
Wykładowca WSD
Włocławek
13. ks. mgr lic. Michał Krygier 9 Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego
Włocławek
14. ks. mgr lic. Marcin Lewandowski 7 Katecheta ZSK im. Ks. Jana Długosza
Włocławek
15. ks. mgr lic. Zbigniew Łukasik 6 Dyrektor Muzeum Diecezjalnego
Włocławek
16. ks. prał. dr Artur Niemira 20 Kanclerz Kurii
Rzecznik Prasowy Biskupa Włocławskiego i Kurii Diecezjalnej
Wykładowca WSD
Włocławek
17. ks. prał. mgr Józef Nowak 40 Archiwista Archiwum Kurii Diecezjalnej
Wykładowca WSD
Włocławek
18. ks. kan. dr Piotr Sierzchała 33 Diecezjalny konserwator zabytków
Włocławek
19. ks. prał. mgr Marek Sobociński 37 Dyrektor Caritas Diecezji Włocławskiej
Włocławek
20. ks. dr Piotr Stolecki 19 Biegły Sądu Kościelnego
Dyrektor Katolickiego Centrum Służby Rodzinie
Wykładowca WSD
Włocławek
21. ks. dr Andrzej Tomalak 14 Sekretarz Biskupa Włocławskiego
Notariusz Kurii
Wykładowca WSD
Włocławek
22. ks. prał. mgr Lesław Witczak 33 Ekonom diecezji
Moderator Kurii
Wikariusz biskupi ds. ekonomicznych
Rektor kościoła
Wieniec Zdrój
23. ks. prał. mgr Sławomir Ziarniak 30 Dyrektor gospodarstwa WSD w Żydowie
Żydowo