ks. dr Krzysztof Rogala


Wyświęcony : 12 czerwca 2011 r (Lata kapłaństwa : 12)

Poczta
87-800

Adres
Włocławek, ul. Karnkowskiego 3

E-mail : kanclerz@diecezja.wloclawek.pl

Pełnione funkcje

Nazwa
Kanclerz Kurii
Sędzia Sądu Kościelnego
Wykładowca WSD