XXVII Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwościowe w Licheniu