Wizytacja kanoniczna i sakrament bierzmowania w Bądkowie