Bazylika katedralna: dziękczynienie za 25 lat posługi kapłańskiej