Nowy sztandar dla Szkoły Podstawowej im. bł. kard. Stefana Wyszyńskiego w Wólce Czepowej