Kapituła Bazyliki Katedralnej

Prałaci
1. ks. Krzysztof KONECKI – prepozyt (dziekan); infułat
2. vacat – archidiakon
3. ks. Jacek KĘDZIERSKI – scholastyk
4. ks. Sławomir DERĘGOWSKI – kustosz

Kanonicy gremialni
1. ks. Janusz GRĘŹLIKOWSKI
2. ks. Jacek SZYMAŃSKI
3. ks. Wojciech FRĄTCZAK
4. ks. Marek SOBOCIŃSKI
5. ks. Marcin FILAS
6. ks. Artur NIEMIRA
7. ks. Józef NOWAK
8. vacat

Kanonicy honorowi
1. ks. Lech KRÓL
2. ks. Lesław WITCZAK
3. ks. Marian JAROS
4. ks. Eugeniusz STRZECH
5. ks. Zbigniew SZYGENDA
6. ks. Henryk KRUSZEWSKI OMI
7. ks. Waldemar KARASIŃSKI
8. ks. Grzegorz KAROLAK
9. ks. Henryk KOŁODZIEJCZYK
10. ks. Roman WALCZAK
11. ks. Leszek POLITOWSKI
12. ks. Henryk AMBROZIAK
13. ks. Dionizy LEWANDOWSKI
14. ks. Henryk WYSOCKI
15. ks. Dariusz FABISIAK

Seniorzy
1. ks. Witold BURA
2. ks. Teodor LENKIEWICZ
3. ks. Leonard URBAŃSKI
4. ks. Michał PIETRZAK
5. ks. Jan NOWACZYK
6. ks. Stanisław WASZCZYŃSKI
7. ks. Jerzy BAGROWICZ
8. ks. Witold KUJAWSKI
9. ks. Wojciech HANC
10. ks. Bronisław Kazimierz GRABOWSKI
11. ks. Zdzisław PAWLAK