Dokumenty Biskupa Włocławskiego i Kurii Diecezjalnej Włocławskiej

Dekret o obchodach Świąt Wielkanocnych w stanie epidemii w 2021 roku, 26.03.2021 r.

Dyspensa oraz zarządzenie w sprawie duszpasterstwa w warunkach nowych rygorów sanitarnych, 17.10.2020 r.

Komunikat ws. bezpieczeństwa higienicznego w kościołach w czasie pandemii, 04.09.2020 r.

Komunikat Kurii Diecezjalnej w sprawie uaktualnienia niektórych zasad posługi duszpasterskiej w diecezji włocławskiej w obecnej sytuacji epidemicznej, 23.06.2020 r.

Komunikat Kurii Diecezjalnej w sprawie organizacji Uroczystości Bożego Ciała, 28.05.2020 r.

Dekret Biskupa Włocławskiego znoszący dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św., 28.05.2020 r.

Komunikat w sprawie sakramentu bierzmowania w obecnych warunkach epidemicznych, 08.05.2020 r.

Zarządzenie w sprawie duszpasterstwa w stanie epidemii, 20.04.2020 r.

Komunikat Kurii Diecezjalnej dotyczący uroczystości Pierwszej Komunii Świętej i Sakramentu Bierzmowania, 10.04.2020 r.

Dekret Biskupa Włocławskiego o obchodach Świąt Wielkanocnych w stanie epidemii, 28.03.2020 r.

Dekret Biskupa Włocławskiego przedłużający dyspensę od obowiązku niedzielnego udziału we Mszy św., 25.03.2020 r.

Zarządzenie w sprawie duszpasterstwa w stanie epidemii, 25.03.2020 r.

Zarządzenie Biskupa Włocławskiego w związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce, 21.03.2020 r.

Komunikat Kurii Diecezjalnej Włocławskiej, 13.03. 2020 r., godz. 21.00

Dyspensa Biskupa Włocławskiego od obowiązku niedzielnego udziału we Mszy św., 13.03.2020 r.

Komunikat Kurii Diecezjalnej Włocławskiej, 13.03.2020 r.

Komunikat Kurii Diecezjalnej Włocławskiej, 11.03.2020 r.