Zastępca Dyrektora Wydziału Katechetycznego Kurii Włocławskiej - doktorem teologii


13 stycznia 2018 r., tekst i zdjęcie: ks. Jacek Kędzierski

Zastępca Dyrektora Wydziału Katechetycznego Kurii Włocławskiej - doktorem teologii

Dnia 12 stycznia o godz. 12.00 w budynku Kampusu UKSW w Warszawie miała miejsce publiczna obrona rozprawy doktorskiej ks. mgr lic. Jacka Buty pt.: „Ewangeliczne obrazy Jezusa w podręcznikach do nauczania religii w gimnazjach”, napisanej pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Piotra Tomasika. 
Księdzu Doktorowi Jackowi Bucie serdecznie gratulujemy!