Włocławskie seminarium laureatem 73. Nagrody im. Włodzimierza Pietrzaka


7 lutego 2020 r.

Włocławskie seminarium laureatem 73. Nagrody im. Włodzimierza Pietrzaka

Z radością i dumą informujemy, że Kapituła 73. Nagrody Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” im. Włodzimierza Pietrzaka, obradująca w Warszawie, pod przewodnictwem ks. bp. Michała Janochy, przewodniczącego Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego, na wniosek ks. bp. Wiesława Meringa, przyznała Nagrodę Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” Wyższemu Seminarium Duchownemu we Włocławku w roku Jubileuszu 450-lecia istnienia - za konsekwentne formowanie przyszłych kapłanów w duchu nauczania i świadectwa życia Prymasa Tysiąclecia - studenta i profesora tej Uczelni.
 
Wspólnocie seminaryjnej gratulujemy wyróżnienia i życzymy, aby niewzruszenie stało na straży idei sanctitati et veritati („świętości i prawdy”) oraz rozkrzewiało ją w kolejnych pokoleniach przyszłych kapłanów.