Włocławek: pielgrzymka śladami nowych błogosławionych


25 września 2021 r., teskt i foto: ID

Włocławek: pielgrzymka śladami nowych błogosławionych

W sobotę, 25 września, z parafii św. Jana Chrzciciela we Włocławku wyruszyła pielgrzymka śladami niedawno beatyfikowanych: Stefana Kardynała Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży Czackiej.
 
Pielgrzymi udali się najpierw do Zuzeli gdzie uczestniczyli w Mszy św. o Błogosławionym Prymasie Tysiąclecia.
 
Następnie ksiądz proboszcz tamtejszej parafii przybliżył obecnym dziecięce lata księdza kardynała, pokazał chrzcielnicę przy której został ochrzczony mały Stefan, a także witraż ukazujący moment święceń kapłańskich diakona Wyszyńskiego w kaplicy Matki Bożej we włocławskiej katedrze.
 
Po zwiedzeniu kościoła pielgrzymi udali się do muzeum, szkoły i domu błogosławionego.
 
Kolejnym przystankiem na pielgrzymim szlaku był Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach, gdzie pątnicy zwiedzili  m.in. kaplicę, cmentarz i część ośrodka. Dzieło błogosławionej założycielki oraz współczesną pracę  na rzecz niewidomych przybliżyła wszystkim s. Agnieszka ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. Ukazała ona jak ważne w pełnieniu ich posługi jest dawanie szczęścia drugiemu człowiekowi, a szczególnie zapewnienie normalności osobom, borykającym się fizycznym ograniczeniem. Podkreśliła, że priorytetem w misji bł. m. Czackiej było nieseparowanie niewidomych od spraw ogółu, takich jak Powstanie Warszawskie i walka o wolność Ojczyzny.   
 
Z duchem patriotyzmu grupa udała się na warszawski Żoliborz, do kościoła św. Stanisława Kostki, obok którego znajduje się grób bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Po modlitwie pielgrzymi zwiedzili muzeum poświęcone męczennikowi.
 
Ostatnim punktem pielgrzymki była modlitwa przy grobie bł. kard. Stefana Wyszyńskiego w warszawskiej bazylice archikatedralnej.
 
Po zawierzeniu parafii i diecezji błogosławionym patronom wszyscy wyruszyli w drogę powrotną do Włocławka.