Włocławek: Konferencja TTN WSD o młodzieży


10 października 2018 r., tekst: al. ŁK; foto: ks. JG

Włocławek: Konferencja TTN WSD o młodzieży

W środę, 10 października br., o godz. 16.00 w auli Muzeum Diecezjalnego we Włocławku miał miejsce wykład otwarty, nawiązujący do  odbywającego się w Rzymie Synodu Biskupów o młodzieży. Organizatorem wydarzenia było Teologiczne Towarzystwo Naukowe Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Obecni byli członkowie TTN, profesorowie WSD, pracownicy Kurii, księża, katecheci, siostry zakonne i alumni włocławskiego seminarium.
 
Konferencję rozpoczął ks. prał. dr hab. Lech Król, prezes Teologicznego Towarzystwa Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Nawiązał m.in. do 450. rocznicy narodzin dla nieba św. Stanisława Kostki - patrona dzieci i młodzieży oraz rozpoczętego 3 października synodu poruszającego problemy młodych ludzi, wiary oraz rozeznawania powołania.
 
Wykład pt. „Światowe Dni Młodzieży i co dalej?” wygłosił ks. inf. dr Marian Bronikowski – proboszcz parafii pw. Wszystkich Świętych w Sieradzu, wikariusz biskupi rejonu sieradzkiego. Ksiądz Bronikowski nakreślił uwarunkowania dotykające poszczególne pokolenia, wyzwania jakie stawia im kultura i społeczeństwo. Prelegent poruszył wpływ mediów społecznościowych na życie młodych, tematykę wyzwań jakie stawia młodymi era digitalizacji, co nazwał „otyłością informacyjną”.
 
Odwołując się do nauczania Ojca Świętego Franciszka, ks. Bronikowski przedstawił inspiracje dotyczące duszpasterstwa młodzieży: „1. Apostolstwo ucha – cierpliwe i miłosierne słuchanie drugiego człowieka. 2. Zrozumiały język. 3. Budowanie środowiska chrześcijańskiego. 4. Pogłębiona duchowość. 5. Odważne poszukiwanie nowych dróg”. Zaangażowanie młodzieży w Kościele jest konieczne, wraz ze „złotą nicią modlitwy” - zauważył ks. Bronikowski, wskazując na propozycje formacyjne dla młodzieży: projekt „Młodzi Misjonarze Miłosierdzia”, „Wolontariat+”, oraz projekt dotyczących chorych „L4”. Konkludując wystąpienie Wikariusz Biskupi przywołał słowa świętego papieża Jana XXIII: „Powiedzcie młodzieży, że świat istniał przed nimi, ale powiedzcie starszym, że będzie on istniał także po nich”.
 
 Następnie głos zabrał ks. dr hab. Zbigniew Zarembski, prof. WT UMK, wygłaszając prelekcję nt. „Towarzyszenie młodemu człowiekowi w dojrzewaniu wiary”. Ksiądz profesor podkreślił wartość indywidualnego towarzyszenia młodzieży w okresie adolescencji, w której w obecnym czasie występuje ryzyko komponowania własnej duchowości. Odwołując się do badań przeprowadzonych przez ks. prof. zw. dr hab. Janusza Mariańskiego w latach 1988-2017 ks. Zarembski mówił o tzw. „pełzającej sekularyzacji”, ukazując wiarę ludzi młodych w świetle badań.
 
W dalszej części wystąpienia prelegent przedstawił troskę Kościoła o młodych, która wyraża się w działalności i licznych inicjatywach duszpasterskich. „Dotrzeć do człowieka. Zrozumieć. Budzić fascynację Bogiem, wyjaśniać prawdy wiary, rozmywać stopniowo pojawiające się wątpliwości. Trzeba wychodzić do człowieka.” - ks. Zarembski wskazał na zadanie dla wspólnoty Kościoła, by rozeznawała i towarzyszyła młodzieży.
 
Wskazując miejsca towarzyszenia, podmioty, oraz cechy osoby towarzyszącej, pastoralista zaakcentował, że celem duszpasterstwa jest „doprowadzenie młodzieży do dojrzałości w wierze, aby ta stawała się świadkiem Chrystusa”. Ostatnim punktem wystąpienia było zagadnienie form towarzyszenia młodzieży tj. rozmowa pastoralna, sakrament pokuty i pojednania, kierownictwo duchowe.
 
Po wystąpieniach Księży Prelegentów był czas przeznaczony na dyskusję, której przewodniczył ks. prał. dr Jacek Kędzierski. Wśród odnoszących się do poruszanych zagadnień znaleźli się przedstawiciele środowiska katechetów (p. mgr lic. D. Duszeński), sióstr zakonnych (s. dr N. Musidlak ZSNM), księży (ks. dr H. Witczak).
 
Kolejne spotkanie TTN zaplanowano na 27 listopada br. Wtedy to prelegentami będą: ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz (UAM w Poznaniu), który wygłosi referat w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, oraz s. dr Natalia Musidlak (ZSNM), która wygłosi referat poświęcony sylwetce Sł. B. bp. Wojciecha Owczarka w przypadającą setną rocznicę sakry biskupiej.