Włocławek: bp Mering modlił się za wiernych zmarłych


3 listopada 2019 r., tekst: dk. ŁP

Włocławek: bp Mering modlił się za wiernych zmarłych

W sobotę 2 listopada br., Pasterz Kościoła włocławskiego przewodniczył Eucharystii sprawowanej w intencji wszystkich wiernych zmarłych. Po zakończonej Mszy św., bp Mering wraz z wiernymi nawiedził katedralną kryptę, w której spoczywają biskupi włocławscy. Wokół stołu Pańskiego w bazylice katedralnej licznie zgromadzili się mieszkańcy miasta, duchowieństwo, siostry zakonne oraz wspólnota seminaryjna.
 
Homilię wygłosił ks. prał. Jacek Szymański, rektor WSD. „Dzisiejszy dzień sprzyja refleksji nad rzeczami ostatecznymi człowieka” – rozpoczął kaznodzieja. Homilista wymienił ostateczne rzeczywistości, z którymi człowiek zetknie się przy śmierci.
 
Mówiąc o nieuniknionej konieczności śmierci, ks. Szymański przywołał doświadczenie Jezusa w czasie agonii w Ogrójcu oraz na Kalwarii. Paschalne zwycięstwo Chrystusa dokonało zmiany – miłość zwyciężyła śmierć. „Chrystus przemienił ludzką śmierć – sprawił, że nie ma ona ostatecznego zdania. Przez wydarzenia paschalne Pan Jezus otworzył nam bramy do nieba” – powiedział kaznodzieja.
 
Podejmując katechizmowe słowa o sądzie szczegółowym (KKK 1021), homilista wyjaśnił znaczenie tej rzeczywistości, która „polega na odniesieniu życia do Chrystusa. I albo dokonuje się oczyszczenie, albo otwiera bezpośrednio wejście do szczęścia niebieskiego, albo stanowi bezpośrednio potępienie na wieki”.
 
Odwołując się do słów Chrystusa z Ewangelii dnia (J 14, 1-6), ks. Szymański zauważył, żeto doskonałe życie z Trójcą Świętą, ta komunia życia i miłości z Nią, z Dziewicą Maryją, aniołami i wszystkimi świętymi, są nazwane «niebem»” (KKK 1024).
 
Powołując się na teksty Pisma Świętego oraz nauczanie Tradycji Kościoła, kaznodzieja podkreślił, że stwierdzają one jednoznacznie istnienie piekła oraz jego wieczność. „Zechciejmy zauważyć, że nie zostało to ani zmienione, ani odwołane. Zasadnicza kara piekła polega na wiecznym oddzieleniu od Boga. W piekle nie ma Boga. Jest potworna samotność, rozpacz, smutek i cisza” – kontynuował.
 
Na zakończenie homilii ks. Rektor przywołał słowa zaczerpnięte z I Modlitwy eucharystycznej, które wyrażają pragnienie pielgrzymującego i modlącego się ludu: „Napełnij nasze życie swoim pokojem,  zachowaj nas od wiecznego potępienia i dołącz do grona swoich wybranych”.
 
Celebracji śpiewem towarzyszył chór katedralny wraz z chórem kleryckim pod dyrekcją ks. prał. Józefa Nowaka.